terug naar het overzicht

AVN-Netwerkdag

Thema: Vaste sterren in onze horoscoop.

Zien we onze eigen sterren ook schitteren? Er zijn nog weinig astrologen die de vaste sterren gebruiken bij de horoscoop uitleg. Ze weten niet wat ze missen, want het is een rijke bron aan informatie die je niet zomaar moet laten liggen.

Op zaterdag 22 september 2018 van 9:30 uur tot 16.15 uur

in zalencentrum De AmershofSnouckaertlaan 11, AmersfoortTelefoon 033-4613524

Programma

09:30-10.30 aankomst met koffie en thee

10.30 – 12.30: Lezing van Johan Ligteneigen: De praktische toepassing van de duiding van de vaste sterren,

12.30 – 13.30: Lunch

13:30 – 15:30 Lezing van Vera Verhagen :De sterren van ons leven. ik bied de toehoorders aan hun persoonlijke sterrenrapport in Starlight uit te printen. Wie dat wil zou tevoren zijn of haar geboortegegevens aan mij kunnen mailen dan kan ik ze meenemen !

15.30 – 15.45theepauze

15.45 – 16.15: panel: vragen beantwoorden en discussie

Kosten (inclusief lezingen, lunch en 3 consumpties)

Leden € 17, - (gesubsidieerd door de AVN) Donateurs en Studentleden € 40, - Belangstellenden € 50, -

Aanmelden kan via e-mail.Opgave bij het Servicepunt: Hans Jongerius

e-mail knowthyself@ziggo.nl 0.v.v Netwerkdag 2018

Betaling op NL95INGB0007869860 t.n.v. AVN o.v.v Netwerkdag 2018

Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Begin september volgt de definitieve deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de voorbereidingscommissie; dat zijn:

Antoinette van der Kaaya.kaaija@gmail.com, 0615002188Menno Noordervliet, menno.noordervliet@planet.nl, 0620598283

Lezing van Johan Ligteneigen: De praktische toepassing van de duiding van de vaste sterren.

De vaste sterren en de constellaties zijn wellicht de oudste astronomische- en astrologische referenties voor de mensheid geweest. De schattingen lopen uiteen van 2000 tot 5000 jaar aan observaties aan deze hemelobjecten. Astrologische beschrijvingen ervan komen voor in de werken van Marcus Manilius, Ptolemeus, VettiusValens, Dorotheus van Sidon, FirmicusMaternus, Antiochus en vele andere auteurs uit de Hellenistische tijd. Daarna zijn er in de afgelopen honderden jaren diverse werken verschenen over de vaste sterren, maar veelal zijn het beknopte beschrijvingen zonder voorbeelden en ontbreekt het aan een praktische toepassing.

In de lezing wordt eerst duidelijk gemaakt wat het verschil is tussen zodiaktekens en constellaties en hoe in de loop der tijd deze twee verschillende "systemen" uit elkaar zijn komen te lopen als gevolg van de precessie van de Aardas.

Het grootste deel van de lezing gaat over de praktische toepassing van de duiding van de vaste sterren, maar vooral van de constellaties in de geboortehoroskoop. Dat hierbij een correcte berekening van de radixhoroskoop van het grootste belang is, inclusief een op de sterren toegepast aspectentrapje, zal door de auteur worden toegelicht aan de hand van diverse voorbeelden uit zijn praktijk.

Aan de hand van progressies volgens het 1-dag=1-jaar-systeem wordt aangetoond welke voorspellingen mogelijk zijn in samenhang met de vaste sterren. Behalve voor de geboortehoroskoop kunnen de vaste sterren en constellaties ook worden toegepast in de mundane astrologie, waarmee gebeurtenissen voor landen of streken en soms ook steden verklaard kunnen worden. Ook hiervan worden enkele voorbeelden gegeven.

De lezing wordt af en toe "onderbroken" voor enkele interactieve sessies met het publiek.

Informatie over de spreker, Johan Ligteneigen

Johan Ligteneigen kwam in januari 1976 voor het eerst met de astrologie in aanraking. Met de boeken van Else Parker en Cornelis Gorter leidde hij zichzelf op in het maken van horoscopen. Eind 1976 maakte hij kennis met de praktische astrologie via Jan Bernard Gieles, leerde bij hem al vroegtijdig horoscopen corrigeren en assisteerde de heer Gieles bij diens lessen. zondagslezingen en het tijdschrift Sagittarius, waarvoor hij tal van artikelen schreef.

Johan is geen fulltime astroloog. Hij wil zich ook geen astroloog noemen, maar een zeer serieuze astrologiebeoefenaar. Zoals het genoemd wordt, "tussen de bedrijven door", heeft Johan zich met wisselende inzet met de astrologie bezig gehouden en ongeveer een 10.000-tal horoscopen in handen gehad in de afgelopen 40 jaar.

Johan schreef de volgende boeken: De Vaste Sterren in de Astrologie (2011), De Tripliciteiten in de Klassieke Astrologie (2012), Klassieke Astrologie, Basisboek (2015), Astrologische Voorspellingen met het MIN-1 systeem (2017), Een blik op het wereldgebeuren via de Mundane Astrologie (2017) en Correctie van de geboortehoroskoop (2017).

Hij schreef het computerprogramma Newcomb voor de klassieke- en moderne astroloog, voorzien van een groot onderdeel klassieke astrologie, maar tevens met grafische voorstellingen van de constellaties en de vaste sterren, voorzien van de betekenis van ca. 120 sterren. De radix- en progressieve planeten kunnen zichtbaar worden gemaakt in de constellaties en maken de toepassing ervan des te leerzamer.

De website van Johan Ligteneigen bestaat sinds 2004 en bevat lessen, boekbesprekingen, downloads, artikelen, etc., etc. De link ernaar: http://home.kpn.nl/jligteneigen

Lezing Vera Verhagen: De sterren van ons leven

Sterren vormen vaste patronen aan de hemel die ten opzichte van elkaar door de eeuwen heen niet van positie veranderen. Door de draaiing van de aarde lijken die patronen die we sterrenbeelden noemen evenwel in zijn geheel om de poolster te draaien terwijl we in de winter een heel ander deel de sterrenhemel zien dan in de zomer. Daarom zien we in een nacht steeds andere sterren opkomen, culmineren en ondergaan net als overdag onze ster de zon. De oude Egyptenaren zagen zo’n ster als een god die bij het bereiken van een hoekpunt a.h.w. contact maakt met de aarde en er zijn gaven over uitstort. Zoals het heliacaal rijzen (vlak voor de zon opkomen) van Sirius jaarlijks de vruchtbare overstroming van de Nijl aankondigde. Zo vertelt iedere ster aan de hemel zijn eigen mythe die in de horoscoop tot leven wordt gebracht wanneer hij samen met een planeet op een hoekpunt verschijnt. Dankzij de intrede van de computer herintroduceerde Bernadette Brady deze oude visuele methode van werken met de vaste Sterren, nu niet meer gehinderd door de rekenproblemen m.b.t. de precessieverschuiving die Ptolemeus er toe brachten de vaste sterren voortaan in de ecliptica te projecteren. Met het programma Starlight en aan de hand van voorbeelden gaan we zien hoe de vaste sterren op deze manier een waardevolle aanvulling op de geboorte horoscoop geven en door het begrijpen van hun mythe een indicatie van de opdrachten die we voor dit leven hebben meegekregen.

Vera Verhagen is astrologe, psychologe en gepensioneerd leerkracht. Naast een consult- en lespraktijk is ze gespecialiseerd in geoastrologie (astrologische windroos, astro*carto*grafie en geodetisch equivalent) en vaste sterren volgens Bernadette Brady; allemaal methoden waarin de projectie van hemellichamen op de ecliptica wordt losgelaten. Ze is co auteur van ‘De sterren van je Leven’ waarin de mythen van de in Nederland heliacaal rijzende vaste sterren worden beschreven met een sterrenkalender waarmee je je eigen heliacaal rijzende ster kunt bepalen.

ik bied de toehoorders aan hun persoonlijke sterrenrapport in Starlight uit te printen. Wie dat wil zou tevoren zijn of haar geboortegegevens aan mij kunnen mailen dan kan ik ze meenemen !info@astrovera.nl

Andere agendapunten