terug naar het overzicht

Lezing/workshop bij Astrologisch Genootschap Aquarius Baarle-Nassau (door: Michael De Baker)

Onderschepte Tekens: Gecodeerde Boodschappen van de Ziel

Michael De Baker

therapeutisch evolutionair astroloog

De gangbare opvatting over onderschepte tekens is dat zij een blokkade laten zien waardoor de eigenschappen van het teken moeite hebben zich te manifesteren.

Op deze dag zal ik, naar aanleiding van mijn boek Intercepted Signs: Encoded Messages from the Soul, laten zien hoe de onderschepte en herhaalde tekens ten nauwste verbonden zijn met de kwesties waar de ziel in een veelheid van levens mee bezig is geweest.

Na de lezing is er tijdens de workshop voor het publiek gelegenheid meegebrachte horoscopen in te brengen zodat we samen kunnen kijken hoe de onderschepte en herhaalde tekens geduid kunnen worden tegen de achtergrond van de zielsintenties voor het huidige leven.

Locatie: Café-restaurant de Lindeboom, Stationstraat 11, 5111 CK Baarle-Nassau

Inloop: 11:00 uur.
Start: 11:30 uur
Eind: 15:30

Andere agendapunten