terug naar het overzicht

AVN-NETWERKDAG; Het Bestuur van de AVN nodigt u uit

Thema: Relaties De mens is een sociaal dier. Zonder relatie gaat het meestal niet. Het is vaak een spiegel voor jezelf, een kans om jezelf te leren kennen. De horoscoop kan daarbij als een heldere bron van inzicht dienen. Op zaterdag 23 september 2017 van 9:30 uur tot 16.15 uur in zalencentrum De Amershof Snouckaertlaan 11, Amersfoort Telefoon 033-4613524

Programma

09:30 - 10.30 aankomst met koffie en thee

10.30 – 12.30: Lezing Karen Hamaker-zondag. De systematiek en aanpak van de Synastrie.

12.30 – 13.30: Lunch

13:30 – 15:30 Workshop 1 Carla Kerklaan. Het astrologisch kompas in relatie

Workshop 2 Margreet Andriol. Relaties van ouders en kinderen.

15.30 – 15.45 theepauze

15.45 – 16.15: panel: vragen beantwoorden en discussie

Karen Hamaker-Zondag. Synastrie

Synastrie is het kijken naar aspecten naar elkaar toe en planeten in elkaars huizen. De methode laat zien hoe beiden afzonderlijk de relatie ervaren, wat ze in elkaar losmaken, zowel in positieve als in moeilijke zin, en waar ze samen kunnen groeien. De duiding luistert wel naar nauwe regels, je moet er consequent in zijn. In deze lezing gaan we de systematiek en aanpak van de synastrie bekijken aan de hand van de vriendschap tussen Liesbeth List en Ramses Shaffy, en kijken wat de relatieastrologie te zeggen heeft over deze bijzondere en creatieve vriendschap.

www.symbolon.nl

www.asfaloth.nl

Carla Kerklaan. Het astrologisch kompas in relatie

In elke liefdesrelatie is sprake van een zekere spanning die nu juist de aantrekkingskracht vormt tussen twee partners. Wij zoeken a.h.w. naar onze ander helft , naar de belichaming van onze anima of animus in de ander. Je wordt verliefd en ervaart het paradijs op aarde.

Na verloop van tijd kan juist die spanning tot een bron van irritatie worden.

In relatietherapie blijkt eigenlijk altijd dat de eigenschappen waar partners aanvankelijk zo door gecharmeerd waren later juist de grootste bron van ergernis kunnen vormen. Zij hield bijvoorbeeld van zijn joie de vivre maar ergert zich nu aan zijn gebrek aan praktische inzet en hij hield van haar kordaatheid maar ergert zich nu aan alle van hem gevraagde taken.

Het gaat er dan om de spanning tussen deze energieën in een nieuw perspectief te plaatsen. We kijken daarvoor in de horoscoop naar de spirituele dimensie, naar de zwarte lichten en de maansknopen, om te onderzoeken wat voor elke partner in relatie essentieel is en hoe de spanning daarin opgenomen kan worden.

In deze workshop wordt dit verder uitgewerkt aan de hand van de horoscopen van twee partners en vervolgens kunnen deelnemers eigen voorbeelden onderzoeken.

www.Kernwerk-astro.nl

Margreet Andriol. Relaties van ouders en kinderen

Al in je kindertijd bouw je patronen op, die je later in relaties parten kunnen spelen.

En al kan het leven met een partner je op zich prachtige kansen bieden om inzicht te krijgen in je overlevingsmechanismen en projecties, het gebeurt regelmatig dat oude groeven en kwetsen er de oorzaak van zijn dat relaties stuklopen.

Ook in de relatie met je kind loop je tegen projecties aan. Maar deze band dwingt je, nog meer dan die met een partner, deze patronen te gaan onderzoeken. Van je kind kun je immers niet scheiden. En bovendien spiegelt je kind jou zo puur en onbevangen, vanuit liefde.

Margreet Andriol is astroloog en kindertolk. Zij werkt met ‘PresentChild’ - een spiegelmethode die werkt met taal - in combinatie met de horoscoop. Ouders komen bij haar vanwege een probleem met hun kind. Samen met hen onderzoeken wat de boodschap is van hun kind voor hen, blijkt zeer effectief in het inzichtelijk maken van blinde vlekken. En daarmee kunnen handvatten gevonden worden voor een oplossing. Zowel voor de problemen met hun kind als voor het kind in henzelf. De horoscoop is daarbij een krachtig instrument om snel tot de kern te komen en mogelijkheden te vinden voor groei, bevrijding en heelheid.

In deze workshop neemt Margreet je mee in haar werkwijze en ga je zelf ervaren wat het jou en je kind kan opleveren als je serieus in de spiegel durft te kijken die het je voorhoudt.

"De illusie dat we van elkaar gescheiden zijn, is een optische misvatting van ons bewustzijn" Albert Einstein

www.margreetandriol.nl

Algemene informatie

Kosten (inclusief lezingen, lunch en 3 consumpties)

Leden € 17, - Donateurs en Studentleden € 40, - Belangstellenden € 50, -

Aanmelden kan via e-mail. Met opgave workshop 1 of 2.

Opgave bij het Servicepunt: Hans Jongerius

e-mail administratie@avn-astrologie.nl o.v.v Netwerkdag 2017

Betaling op NL95INGB0007869860 t.n.v. AVN o.v.v Netwerkdag 2017

Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Begin september volgt de definitieve deelnemerslijst en een routebeschrijving.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de voorbereidingscommissie; dat zijn:

Tienka Atema; tienka@ziggo.nl, tel: 0622048415

Antoinette van der Kaay; a.kaaija@gmail.com, tel: 0615002188

Menno Noordervliet; menno.noordervliet@planet.nl, tel: 0620598283

Andere agendapunten