Stromingen

 • Vedische Astrologie

  De Vedische astrologie vindt haar wortels in de Vedische cultuur. Traditioneel gepositioneerd in India enkele duizenden jaren vóór onze jaartelling. H ...  Bekijk stroming

 • Klassieke Astrologie

  Sinds de eeuwwisseling is de klassieke astrologie sterk onder de aandacht gekomen. Het enthousiasme voor klassieke astrologie heeft te maken met de enorme ...  Bekijk stroming

 • Psychologische Astrologie

  Psychologische astrologie, astropsychologie of Jungiaanse astrologie is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch ...  Bekijk stroming

 • Zwarte Lichten Astrologie

  De zwarte lichten astrologie baseert zich op het denken van Jean Carteret en is destijds naar Nederland gebracht door George Bode. Door middel van de zwarte ...  Bekijk stroming