Skip to content

Cilia Vissers

Cilia_Vissers
STROMINGEN ASTROLOGIE

Werkervaring
Het grootste deel van mijn werkervaring ligt in het basisonderwijs. Ik heb er 25 jaar gewerkt. Aanvankelijk als kleuterleidster, maar in de loop van de tijd heb ik in alle groepen les gegeven. Meestal was dat met een eigen klas, maar ik heb ook met groepjes kinderen en soms met kinderen apart gewerkt. Mijn interesse en aanleg voor het analyseren van (leer)problemen heb ik daar ontdekt.

Achtergrond
In de jaren ’90 kwam ik in aanraking met Chakra-therapie. Dat boeide mij zo, dat ik de opleiding ben gaan volgen om het zelf te leren toepassen; ik heb niveau 1 tot en met 6 behaald en er veel mee gewerkt.
Het is het begin geweest van een verdere en uitgebreidere zoektocht. Zo ben ik in aanraking gekomen met astrologie.

Voor het volgen van een opleiding astrologie vond ik het belangrijk dat er op een serieuze en ethisch verantwoorde manier astrologie bedreven werd. Dit vond ik bij Ishtar in Zoetermeer. Daar heb ik de opleiding voor praktijkvoerend astroloog gevolgd en afgerond. Van begin af aan voelde de taal van de astrologie vertrouwd. Het gaf mij de inzichten waarvan ik intuïtief wist dat ze er waren. Ik vond het allemaal zo logisch en het verklaarde veel, zette veel dingen in het juiste daglicht.

Consult
In een astrologisch consult staat de cliënt en diens vraagstelling bij mij centraal. Vanuit de horoscoop laat ik de gegevens die daarin meespelen ieder hun eigen licht werpen op datgene waar de cliënt met vragen zit en verduidelijking zoekt. Van de cliënt vraag ik te vertellen hoe de gegevens die ik uit de horoscoop haal bij hem/haar spelen en uitwerken, waarmee ik dit weer vanuit de horoscoopgegevens kan belichten. Door middel van deze interactieve uitwisseling van gegevens wil ik de cliënt helpen zoveel mogelijk antwoorden op zijn/haar vragen te vinden en hem/haar zodoende helpen (steeds meer) zelfkennis op te doen en inzicht in levensomstandigheden te krijgen.

Wat betreft de horoscoop van een baby; deze duid ik mondeling aan de ouder(s). Daarbij duid ik het karakter van het kind en op welke manieren het kind bij diens ontwikkeling zo optimaal mogelijk ondersteund zou kunnen worden.

Het kind en diens ontwikkeling heeft mede een grote rol in mijn leven gespeeld. Daarom heb ik bestudeerd hoe uit de horoscoop te halen is, hoe ieder kind op de eigen specifieke manier leert, alsmede hoe dat in verband staat met de gehele persoonlijkheid. Mijn ideeën hierover heb ik in een werkstuk vervat en is op mijn website te vinden.

Contact info:

Cilia Vissers

Adres:

Lotte Beesestraat 31

Woonplaats:

2331 KG Leiden

Email:

Telefoon:

Website: