Skip to content

Dhr. Wim Mulder

Single Astroloog
STROMINGEN ASTROLOGIE

Mijn werkzaamheden als astroloog vallen onder de praktijk voor natuurlijke geneeswijzen, waarbij ik in het algemeen natuurgeneeskunde combineer met de medische astrologie.

De voornaamste bezigheid als natuurgeneeskundig therapeut is nu (jan 2001) het doormeten van cliƫnten door middel van de electro-acupunctuur (=apparaat met een metertje) en ter aanvulling met de biosensor (soort pendel).

Ondersteunend zijn daarbij de vele gevolgde deelopleidingen op het gebied van acupunctuur (opleiding TCM = Traditional Chinese Medicine), orthomoleculair (voedingsleer), phytotherapie (kruiden), homeopathie, kennis en ervaring van de geopathie.

Deze praktijk bestaat vanaf 1990. Daarvoor ben ik 30 jaar werkzaam geweest als docent in het voortgezet onderwijs. Andere activiteiten die onder de praktijk vallen zijn: Colonhydrotherapie (hoge darmspoeling), voetreflex, gebruik van kleuren en remedies, polariteit- en transformatietherapie.

Gebied van de vormgeving
Naast het doormeten van het lichaam kan ik ook de horoscoop medisch raadplegen om zicht te krijgen op de achtergrond van de klachten.

Werkwijze:
De mensen komen bij mij met allerlei soorten klachten met als doel genezing ervan. Met metingen wordt eerst het lichaam onderzocht op storingen en blokkades. In de loop van de jaren raakt het lichaam vervuild. De cellen van ons lichaam hebben weet van deze storingen en vervuilingen. Stap voor stap door middel van diverse metingen in de tijd worden de verstoorde regelsystemen in het lichaam opgespoord en vastgelegd door het vinden van passende middelen. Na afloop wordt de gevonden informatie aan het lichaam ter regulering teruggegeven. Gebruik, inwerking, afvoer en andere verwerkingsmogelijkheden worden in hun werking vergeleken met het energiepatroon , gevormd door de horoscoop met zijn elementen.
Tijdsduur per consult is maximaal 2 uur.

In de astrologie vormt de horoscoop een blauwdruk, een weerspiegeling voor een karakteranalyse. Medische astrologie geeft de mogelijkheid om tot een verdere analyse met betrekking tot de gezondheid te komen. Karakter omvat de totalen van inwerking van aanleg, constitutie, verworvenheden in wisselwerking met de buiten wereld.Op verzoek is een apart medisch astrologisch consult mogelijk (2 uur).
Na opgave van geboorteplaats en -tijd worden gestelde vragen beantwoord. Vragen op het gebied van relaties, opvoeding, school en beroepskeuze kunnen aan de orde komen. Deze gesprekken worden op de band opgenomen.

Verantwoording:
Wim Mulder is als praktijkvoerend astroloog lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland. Verder is hij lid van de Vereniging Natuurgeneeskundige Therapeuten , De Ring, Landelijke Vereniging voor Natuur Genezers.
Elk beschikkend over hun eigen systeem van toelating en controle op vakmanschap en tucht.

Consulten
Per 1 jan 2002, per 2 uur 50,- euro.
Dit geldt ook voor een apart consult (Medische) Astrologie + bandje en horoscooptekening.
Lesgeven, workshops op aanvraag en overleg. Een eigen site is in ontwerp.
Vervolgconsulten 40,- euro

Contact info:

Dhr. Wim Mulder

Adres:

Telefoonstraat 24

Woonplaats:

9471 EN Zuidlaren

Email:

Telefoon:

Website: