logo
 
 

Erkenning School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland (STHEAN)

9 mei jongstleden is STHEAN, de School voor Therapeutische Evolutionaire Astrologie Nederland, van Michael de Baker door de AVN erkend als volwaardige opleiding. De AVN feliciteert Michael van harte met dit mooie resultaat en wenst hem veel succes.


STHEAN bereidt de student in een vierjarige part-time opleiding voor op het zelfstandig uitoefenen van het vak therapeutisch evolutionair astroloog. Om binnen de AVN en de ASAS als praktijkvoerend astroloog te worden erkend dient niet alleen het examen van de STHEAN maar ook het Landelijk Examen met goed gevolg te zijn afgelegd.

Meer weten, klik hier