logo
 
 
terug naar het overzicht
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Threes Brouwers

Clarastraat 132, Den Bosch
073-6142811
http://www.threesbrouwers.nl

Achtergrond
Oorspronkelijk opgeleid tot maatschappelijk werkster heb ik midden tachtiger jaren de opleiding tot astrologe gevolgd bij Karen Hamaker Zondag.
Ik heb mij als psychologisch astrologe gespecialiseerd in de Jungiaanse psychologie en gebruik deze mensvisie als uitgangspunt bij de benadering van een horoscoop.
Centraal in deze visie staat het idee dat het wezen van de mens naar heelheid streeft wat ook een evenwicht inhoudt tussen bewustzijn en onbewuste. Die totaliteit van de psyche wordt door de gehele horoscoop weergegeven, maar slechts een deel daarvan is bewust. Veel problematiek is geworteld in het onbewuste en een horoscoopanalyse kan een helder licht werpen op dat onbekende deel van onszelf en bovendien handvatten aanreiken om ermee in contact te treden.

Consult
Het doel van de horoscoopanalyse is dan ook mensen op weg te helpen om meer zichzelf te zijn, makkelijker zichzelf te accepteren zoals men is. Daarbij wordt gekeken naar de zinvolheid van ervaringen. Hoe kun je datgene wat je overkomt zo begrijpen dat het je doel dient in plaats van je dwars zit?
Nadat we telefonisch een afspraak hebben gemaakt, komt de horoscoopdrager bij mij aan huis. Er vindt een gesprek plaats van circa 2 uur dat wordt opgenomen als men dat wil. (Dat kost 5 euro extra).

De kosten zijn 130 euro voor alleen een karakteranalyse en voor 200 euro komt daar ook de duiding van de zogenaamde progressies bij, die licht werpen op de huidige situatie. Een schriftelijke horoscoopanalyse van 3 á 4 pagina’s, bijvoorbeeld voor pasgeborenen, kost 100 euro.

NEKYA: school voor psychologische astrologie en Jungiaanse psychologie.

Een vijfjarige erkende beroepsleiding in de psychologische astrologie, waar voornamelijk gewerkt wordt met de psychologie van Jung.
Deze school kan op verschillende niveaus doorlopen worden en is daardoor ook toegankelijk voor mensen zonder beroepsambities. De student stelt het eigen lessenpakket samen, waarmee ook de mate van begeleiding door de docent wordt bepaald. Uiteraard is het te betalen lesgeld hiervan afhankelijk.

Er is eveneens de mogelijkheid in te schrijven voor aparte lesblokken in de vorm van modules, die dan een half jaar (ofwel 9 lessen van 2.5 uur) beslaan. Tevens wordt de mogelijkheid geboden tot extra praktijkbegeleiding individueel of in een kleine groep.
Wie alle eindexamens met goed gevolg heeft afgelegd, inclusief het landelijke examen, ontvangt het NEKYA-certificaat en kan zichzelf als erkend beroepsastroloog presenteren.

Lessen
De lessen worden gegeven door Threes Brouwers. Zij is in de jaren tachtig opgeleid bij Karen Hamaker Zondag (en daarna afgestudeerd bij stichting Ascella) en sinds 1991 erkend beroepsastroloog.

De lessen vinden in het 1e jaar wekelijks plaats op. Maar in het schooljaar '20-21 zijn ze tweewekelijks. In totaal gaat het om ongeveer 30 lessen.
Vanaf het tweede jaar 18 lessen per jaar eenmaal in de veertien dagen (meestal) op dinsdag- of woensdagavond van 19.30 tot 22.15 uur.

Voor het 1e jaar varieert het lesgeld (afhankelijk van het gekozen pakket) van 520,- tot 840 euro. Voor de overige jaren van 475,- tot 825,- euro.


Een gewoon consult kost 130,- euro

Een consult met progressies is 200,- euro.

Een geschreven kinderhoroscoop 100,- euro.