logo
 
 

Bestuur

Een vereniging met het belang en formaat van de Astrologische Vakvereniging wordt niet alleen door het bestuur geregeld en bewogen. Integendeel zelfs. Terwijl het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt, zijn tal van mensen in verschillende werkgroepen of commissies, druk met het regelen en organiseren van al die zaken die voor onze leden en daarmee voor de vereniging van groot belang zijn. Het is alleen maar terecht om juist hier ook die commissies een plek te geven.

 • Bestuur

  Het bestuur van de AVN is meerledig en verzorgt de benodigde zaken die het goed functioneren en voortbestaan van de vereniging waarborgen. Het bestuur legt een maal ...

  meer
 • Verbonden met bestuur

  Sommige functies binnen de vereniging zijn nauw verbonden met het bestuur en van groot belang voor het goed reilen en zeilen van de vereniging. Voldoende reden om ...

  meer
 • Astrofocus

  AstroFocus is het periodiek vakblad van en voor astrologen, in eerste instantie voor de leden van de AVN, maar ook voor elke andere belangstellende. Dit blad verschijnt ...

  meer
 • Commissie Deskundigheidsbevordering

  Deze commissie ontwikkelt en verzorgt speciale dagen waarop de leden mogelijkheid geboden krijgen om met nieuwe vakgebieden binnen het astrologisch domein kennis ...

  meer
 • Commissie Intake en Begeleiding

  DE CIB, Commissie Intake en Begeleiding vertegenwoordigt in feite de 'voordeur' van de vereniging. Nieuwe leden en kandidaatsleden worden door de CIB verwelkomd ...

  meer