logo
 
 

Kosten EVC procedure

Het aangaan en opstarten van de EVC procedure heeft financiële consequenties, zowel voor de kandidaat, mentor en vereniging. Hieronder worden deze consequenties in beeld gebracht.


Financiële consequenties

Omdat de AVN als vakvereniging een actieve bijdrage wil leveren aan haar ledenbeleid, is besloten dat zij ook financieel bijdraagt aan de kosten die gemaakt moeten worden om het AVN lidmaatschap te verwerven via de EVC procedure. Effectief betekent dit dat de AVN een deel van die kosten rechtstreeks als vergoedingen aan CIB en mentor toekent.

Het standaard tarief is vastgesteld op € 22,50 per uur.

VOOR EEN ANDERE KIJK OP DIT PROCES: Zie ook het stroomdiagram EVC procedure, Financiële consequenties

Categorie

Kosten voor kandidaat

Kosten voor AVN

Vergoeding CIB leden

Tegemoetkoming voor mentor

intake

€ 33,75

Intake 1,5 uur

€ 33,75

€ 33,75 per CIB lid

nvt

2

€ 67,50

Portfolio, evt toets en Beoordelings-

gesprek

€ 67,50

€ 67,50

per CIB lid

nvt

3

€ 168,75

1 uur tot max 15 uur begeleiding á

€ 11,25 per uur

€ 168,75

1 uur tot max 15 uur begeleiding á

€ 11,25 per uur

nvt

1uur tot max 15 uur begeleiding

á

€ 22,50 per uur

GEEN erkenning

nvt

€ 22,50

€ 11,25

Per CIB lid

nvt

erkenning

Nvt

€ 22,50

€ 11,25

Per CIB lid

nvt

De maximale kosten voor de kandidaat zijn € 270,00.

Alle financiële afhandeling loopt via het Servicepunt:

  • De kandidaat ontvangt een factuur via het Servicepunt.
  • De penningmeester van de AVN ontvangt een factuur van het Servicepunt
  • DE (CIB) mentor declareert de kosten op het bekende declaratieformulier.