logo
 
 

Soorten lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in of betrokken bij astrologie of draagt u astrologie een warm hart toe. U kunt ons op vele manieren steunen en ondersteunen. Hieronder leest u welke soorten lidmaatschap wij kennen.


1. Lidmaatschap AVN erkend praktijkvoerend astroloog
Hiervoor dient u een einddiploma te overleggen van het landelijk examen (zie daar voor meer informatie). Het diploma van een erkende opleiding is niet meer voldoende daarvoor, maar bereidt de student slechts voor op dit landelijke examen.
Wat krijgt u voor uw lidmaatschap?
Eigen webpagina en een link naar uw eigen website.
Jaarlijks erkenningscertificaat van de AVN
Bord op de voordeur kan worden aangeschaft
Deelname aan onze deskundigheidsbevordering en netwerkdagen tegen sterk gereduceerd tarief
PR via onze website en Nieuwsbrief
4x per jaar ons vakblad AstroFocus
Contributie: € 115,- per jaar; eenmalig € 23,- inschrijfgeld.

2. Lidmaatschap AVN erkend astroloog
Hiervoor dient u een einddiploma te overleggen van een door de AVN erkende opleiding. Deze opleidingen vindt u op de pagina opleidingen. Degene die dit diploma heeft gehaald is dan opgeleid tot basisastroloog.
Lidmaatschap is inclusief:
Ontvangen van de Nieuwsbrief
4 x per jaar ons vakblad AstroFocus
U kunt als lid ingeschreven worden als u voldoet aan de criteria die bij "praktijkvoerend" staan, maar de onderdelen die nodig zijn voor het voeren van een praktijk (zie eindtermen*) zijn niet verplicht.
Contributie: € 80,- per jaar; eenmalig € 23,- inschrijfgeld

3. Belangstellend lid
Geïnteresseerd in Astrologie
Lidmaatschap is inclusief:
Deelname aan onze deskundigheidsbevordering en netwerkdagen tegen normaal tarief.
Ontvangen van de Nieuwsbrief
4 x per jaar ons vakblad AstroFocus
Contributie: € 40,- per jaar

4. Studentlidmaatschap
Het Student-Lidmaatschap is bedoeld voor studenten van een AVN-erkende Astrologieopleiding. Het is een jaarlijks lidmaatschap dat per jaar verlengd kan worden door middel van een nieuwe inschrijving, tot men een gewoon lidmaatschap bij de AVN aangaat of tot men stopt met de opleiding. De handtekening van de opleidinggevende is verplicht op het inschrijfformulier.
Dit lidmaatschap is er bovenal op gericht om studenten kennis te laten maken met de AVN en haar activiteiten. Ook is het de bedoeling dat contacten tussen de studenten onderling en met andere astrologen worden bevorderd.
Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij de erkende opleidingen en via info@avn-astrologie.nl
Lidmaatschap is inclusief:
Deelname aan onze deskundigheidsbevordering en netwerkdagen tegen normaal tarief
Ontvangen van de Nieuwsbrief
4 x per jaar ons vakblad
Contributie: € 25,- per jaar


5. Donateur
Hiermee steunt u onze vereniging en doelstelling. Bijdrage vrij vanaf € 30. Lidmaatschap is inclusief:
4 x per jaar ons vakblad AstroFocus
Stuur een E-mail naar Hans Jongerius op administratie@avn-astrologie.nl


6. Abonnement Astrofocus
4 x per jaar ons vakblad AstroFocus voor € 25,- per jaar
Stuur een E-mail naar Hans Jongerius op administratie@avn-astrologie.nl