logo
 
 

Voorspellen in de beroepscode

Als praktiserende astrologen en erkende leden van de AVN dienen wij ons aan de door de AVN vastgestelde beroepscode te houden. In de praktijk van ons ledenbeleid lopen we aan tegen het feit dat onze beroepscode o.m. zegt dat we geen voorspellingen mogen doen. Mogen astrologen die wel voorspellingen doen dus geen lid worden? Aangezien dit actueel is (contact met enkele astrologen die lid willen worden) is het blijkbaar tijd om hierover gezamenlijk na te denken. Daarom willen we hierbij het begin maken van het uitwisselen van gedachten rond dit onderwerp in Astrofocus.


Voorspellingen op basis van horoscoopgegevens worden bv expliciet gedaan door klassieke astrologen. Ook astrologen die uurhoeken gebruiken om antwoorden te geven op vragen van cliënten doen voorspellingen. Deze beide methoden nodigen uit tot het doen van duidelijke uitspraken. Onze potentiele nieuwe leden gebruiken deze methoden.

Als we kijken naar onze bestaande leden zien we onder hen ook een aantal astrologen die werken vanuit de klassieke astrologie en/of vanuit de uurhoek astrologie.

Astrologen die uurhoeken gebruiken zeggen dat zij wel degelijk duidelijke antwoorden geven op vragen van cliënten. Het antwoord op vragen ligt altijd in de toekomst! Dat geldt immers voor alle vragen waarop het antwoord in principe (d.w.z. als de uurhoek geduid kan worden) ja of nee is: ‘ga ik verhuizen’, ‘behoud ik mijn baan’, etc.

Ook klassieke astrologen zeggen dat zij voorspellingen doen en zien dit ook als een onderdeel van hun werk als astroloog in de dienstverlening naar hun cliënten.

In de beroepscode staat:

  • 5.8
  • Het consult dient gericht te zijn op de vraagstelling van de cliënt. De verantwoordelijkheid voor te maken keuzen ligt bij de cliënt.

Als de astroloog een duidelijk antwoord geeft op een vraag, is de hier bedoelde ‘keuze vrijheid’ nauwelijks nog aan de orde.

Er staat ook:

  • 5.9
  • Leden van de AVN doen geen stellige voorspellingen, noch wordt gewag gemaakt van een schijnbaar onontkoombaar lot. Met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen worden slechts tendensen aangegeven en /of verwachtingen uitgesproken.
  • Het is de AVN-astroloog expliciet verboden doodsvoorspellingen te doen.

Het aangeven van tendenzen en /of verwachtingen kennen we als astroloog allemaal. Binnen deze formulering lijkt ruimte te zijn voor minder en meer duidelijke uitspraken. Wanneer is een uitspraak een stellige voorspelling?

De kwestie van een schijnbaar onontkoombaar lot is en blijft ook interessant, de vraag naar de vrije wil wordt, ook door astrologen, verschillend beantwoord.

Er zijn meer artikelen in de beroepscode die de moeite waard zijn om onder de aandacht te brengen. Het voorstel is echter om allereerst zaken rond bovengenoemde artikelen te bespreken.

Graag ieders reactie naar:

secretariaat@avn-astrologie.nl

We zullen de reacties bundelen en ervoor zorgen dat ze in elke volgende AF geplaatst worden. Alvast dank voor ieders bijdrage aan deze discussie.

Namens het bestuur,

Bettina Reijn