logo
 
 

WELKOM OP ONZE WEBSITE!!! door Menno Noordervliet

Ik heet u graag van harte welkom op deze prachtige, geheel vernieuwde website van onze vereniging. Een nieuwe website die tot doel heeft veel interactie te bewerkstelligen, interactie tussen leden onderling, tussen leden en bestuur en tussen de AVN en andere verenigingen.


Een website die nieuw leven in is geblazen en die zelf levendig en sprankelend de lezer tegemoet treedt.

De Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) is de grootste en oudste vakvereniging van praktijkvoerende astrologen in Nederland.

De Astrologische Vakvereniging Nederland is op 17 december 1998 opgericht. Zij is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Genootschap van Praktizerende Astrologen (NGPA, opgericht in 1977 ) en de Vakvereniging van Medisch Astrologen. De AVN is een beroepsvereniging die zich ten doel stelt astrologen te verenigen die voldoen aan de eisen m.b.t. vakbekwaamheid die door de vereniging zijn opgesteld. Zij wil streven naar erkenning van astrologen, aangesloten bij de beroepsvereniging, die optreden als consulenten ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen.

De AVN biedt plaats aan Astrologen van verschillende Astrologische stromingen . De Vedische , de Klassieke, Psychologische en Zwarte Lichten stromingen. Dit zijn de huidige hoofdstromingen ieder met een eigen aanpak van het Astrologische consult maar toch met vergelijkbare resultaten. De meeste astrologen herkennen zich in deze stromingen hoewel er ook overlappingen en nuances zijn. HEt doet me deugd dat de vier hoofdstromingen nu een eigen prominente plaats hebben gekregen op de homepage en in de structuur van de website.

De Esotherische astrologie bijvoorbeeld wordt hier niet als hoofdstroming genoemd maar staat in de belangstelling van een aantal van onze astrologen.

Binnen de stromingen hebben verschildende astrologen een specialisme. Bijvoorbeeld consulten gericht op het kind, het bedrijfsleven of gezondheid en therapie etc. Deze specialismen worden, indien gewenst, op de persoonlijke pagina van de astroloog weergegeven.

De AVN heeft de kwaliteit van haar praktijkvoerende leden hoog in het vaandel. Onder het kopje Vereniging leest u daar meer over. Op onze site vindt u dan ook goede en betrouwbare astrologen die veel in hun mars hebben. Wij nodigen u uit om een keuze te maken. Vindt u dat moeilijk kunt u altijd voor informatie bij ons terecht (contact) of bel gewoon eens een astroloog om informatie in te winnen.

Menno Noordervliet

Voorzitter AVN.