Skip to content

Een blik op Astrologie

Feitelijk zijn er twee belangrijke dynamieken binnen de AVN als vakvereniging. De eerste is het toelichten en verhelderen van de achtergronden, de positie en het gebruik van astrologie aan leken. De tweede is het delen van informatie, tussen de leden onderling evenzeer als naar buiten de vereniging. Om die reden herbergt deze website een groeiend aanbod van artikelen. Dat kan een artikel zijn dat een algemeen inzicht geeft in astrologie en haar achtergronden of een artikel dat zich richt op een specifiek onderdeel van de uurhoekastrologie. Daartussenin bevindt zich een groot en uitgebreid (vak)gebied.

Astrologie

Astrologie is een eeuwenoude wetenschap. Als ruim 5000 jaar staat de mens op zijn aarde en kijkt in verwondering naar de beweging van de hemellichamen. Onderwijl probeert diezelfde mens een verband te leggen tussen de regelmaat en ordening aan de hemel en de chaos om hem heen. Daaruit is astrologie ontstaan. Empirisch en proefondervindelijk. Tegelijkertijd is astrologie een beeldtaal die zich bedient van symbolen en beelden.

In het Universum houdt alles met elkaar verband. Zo onder zo boven, zo binnen zo buiten. Wij zijn allen onderdeel van het Universum, de kosmos.

In de astrologie worden verbanden gezocht tussen de hemelverschijnselen en het leven op aarde. Met hemelverschijnselen wordt bedoeld: de posities die een aantal planeten innemen t.o.v. de aarde. Ook zon en maan worden in de astrologie tot deze hemellichamen gerekend.

Voor de astroloog zijn de dierenriemtekens en planeten symbolen die onder andere analoog zijn met onze eigen (psychische) energie├źn. De stand van de planeten weerspiegelen dus energie├źn die wij als mens ervaren.

In deze reeks artikelen vindt u er een aantal die betrekking hebben op de zaken die de meeste stromingen gemeen hebben en behoren tot het instrumentenpalet van de gemiddelde astroloog.

  • horoscoop,
  • de toekomst voorspellen,
  • uw astroloog kiezen