Skip to content

Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN)

De Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) is de grootste en overkoepelende vakvereniging van praktijkvoerende astrologen. Het streven van de vereniging is om astrologie haar rechtmatige plaats in de maatschappij terug te geven. Daarin is het belangrijk dat de erkende astrologen, die aangesloten zijn bij de AVN, professioneel en ethisch verantwoord optreden als consulenten, ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen.

Zoals altijd vindt deze ALV plaats in het vaste thuishonk van de AVN, de Amershof in Amersfoort.

Een momenteel belangrijke taak van het bestuur is het creëren van een enthousiaste betrokkenheid van de leden. Immers, de vereniging is niet van het bestuur maar van de leden.

Onderstaand de functies zoals die binnen het bestuur zijn ingevuld. Helemaal onderaan vindt u een doorverwijzing naar de profielen van de verschillende bestuurders.

Bestuur

Een vereniging met het belang en formaat van de Astrologische Vakvereniging wordt niet alleen door het bestuur geregeld en bewogen. Integendeel zelfs. Terwijl het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt, zijn tal van mensen in verschillende werkgroepen of commissies, druk met het regelen en organiseren van al die zaken die voor onze leden en daarmee voor de vereniging van groot belang zijn. Het is alleen maar terecht om juist hier ook die commissies een plek te geven.

Het bestuur van de AVN telt meerdere leden en verzorgt de benodigde zaken die het goed funtioneren en voortbestaan van de vereniging waarborgen. Ieder jaar houdt de vereniging een Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering spreken leden en bestuur met elkaar over het afgelopen jaar én blikken vooruit naar het komende jaar.

Voorzitter en interim penningmeester:
Bestuurssecretaris:
Algemene bestuursleden:

Verbonden met het bestuur

Algemene informatie en lid worden:

Algemene informatie en informatie over het lidmaatschap

Administratie:

Wijzigingen, opzeggingen, donateurs en abonneren op ons kwartaalblad de AstroFocus
administratie@avn-astrologie.nl

Commissie Deskundigheidsbevordering

De commissie deskundigheidsbevordering ontwikkelt en verzorgt speciale dagen waarop de leden mogelijkheid geboden krijgen om met nieuwe vakgebieden binnen het astrologisch domein kennis te maken of om in een hun reeds bekend vakgebied verder te ontwikkelen.

Tevens biedt de commissie deskundigheidsbevordering ervaren astrologen een podium om lezingen te geven over een hun bekend vakgebied.

De commissie bestaat uit de volgende leden:

  • Menno Noordervliet
  • Caroline Boekweit
  • Antoinette van der Kaaij

Commissie Intake en Begeleiding

De Commissie Intake en Begeleiding (CIB) vertegenwoordigt in feite de ‘voordeur’ van de vereniging. Nieuwe leden en kandidaatsleden worden door de CIB verwelkomd en ingenomen.

Tevens is de CIB verantwoordelijk voor het uitvoeren van de EVC procedure (Erkenning Verworven Competenties). Tot slot organiseert de CIB twee keer per jaar een informatieve dag voor leken en studenten.

De Commissie Intake en Begeleiding bestaat uit de volgende leden:

  • Johanniek Knibbeler
  • Annette Schouten

Astrofocus

AstroFocus is het periodiek vakblad van en voor astrologen, in eerste instantie voor de leden van de AVN, maar ook voor elke andere belangstellende. Leden van de AVN zijn automatisch geabonneerd op AstroFocus en krijgen het blad thuis gestuurd.

Redactie AstroFocus:

  • Jan Pronk
  • Caroline Boekwijt
  • (vacature)

U kunt zich abonneren op ons blad door contact op te nemen met de administratie:

e-mail: administratie@avn-astrologie.nl