Skip to content

Wanneer gaan mensen naar een astroloog?

Veel mensen komen in een bepaalde periode in hun leven met belangrijke vragen in aanraking. Deze kunnen spanning oproepen, omdat een antwoord of oplossing niet zomaar voor de hand ligt. Soms is er een gevoel op dood spoor te zitten in je werk. Soms blijkt dat een partnerrelatie of blijken relaties in het algemeen onbevredigend te verlopen. Het kan ook zijn dat je gewoon heel nieuwsgierig bent en helemaal geen specifieke vragen of problemen hebt; ook dan kan een horoscoopconsult van grote waarde zijn

Er zijn astrologen die zich hebben toegelegd op vragen over relaties; ook ouder/kind relaties. Ook zijn er astrologen die zich bezig houden met vragen op zakelijk gebied. Met vragen over gezondheidsproblemen kun je bij de medisch astroloog terecht. De medisch astroloog zal geen medische diagnose stellen of medicijnen verstrekken, tenzij hij hiervoor is opgeleid. De medisch astroloog zal de samenhang uitleggen tussen de psychische, lichamelijke en sociale processen. Hij gaat ervan uit dat lichaam, ziel en geest in balans moeten zijn. Is dat niet het geval, dan kan er sprake zijn van ziekte. Inzicht en adviezen kunnen helpen bij het weer in balans brengen van deze factoren.