Skip to content

Lid worden

U wordt van harte uitgenodigd om lid te worden van onze vereniging. Hiermee steunt u onze doelstelling om Astrologie op een goed niveau bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Praktijkvoerend Lid worden van de AVN is ook mogelijk als u geen diploma kunt overleggen van het landelijk examen; de CIB (Commissie Intake en Begeleiding) begeleidt u dan door de Procedure Erkenning Verworven Competenties (EVC Procedure).

De AVN biedt zelf geen opleiding buiten de reeds erkende opleidingen (zie elders op de website).
Indien u:

  • autodidact bent
  • geen diploma kunt overleggen van het landelijk examen
  • een deel van een opleiding heeft gevolgd
  • graag (praktijkvoerend) lid wordt
  • het idee heeft dat u voldoende kennis en ervaring bezit

dan kunt u zich bij de CIB opgeven voor de EVC procedure. Daarin wordt vastgesteld of u voldoende kennis en ervaring bezit om binnen AVN verband erkend (praktijkvoerend) lid te worden. De CIB biedt onder zeer bepaalde condities begeleiding aan om het gewenste niveau te behalen; u krijgt in dat geval een mentor toegewezen.
Het traject tot het lidmaatschap erkend (praktijkvoerend) astroloog zal dan in de regel binnen 1 jaar afgerond moeten zijn.

* U kunt op deze site de eindtermen bekijken, die door de CIB en de opleidingen worden gehanteerd; kijk hiervoor naar de verschillende stukken in de lijst rechts van deze tekst.
Kosten voor begeleiding door de CIB zijn afhankelijk van het te nemen traject. ZIe hiervoor de beschrijving van de EVC procedure
De begeleiding start nadat de kandidaat ingeschreven staat als kandidaatlid en de betaling van contributie en inschrijfgeld voldaan is. Het is mogelijk om eerst een oriënterend gesprek te hebben met de CIB voordat u bent aangemeld als kandidaatlid.

Soorten lidmaatschap
De AVN kent verschillende categorieën lidmaatschap.
Kijk hiervoor op de pagina “Soorten lidmaatschap

Aanvraag en informatie contactpersoon AVN

Aanvraag en informatie donateurs en abonnement op de AstroFocus:

          E-mail: administratie@avn-astrologie.nl