Skip to content

Welke astroloog moet ik kiezen?

Het beroep astroloog is niet beschermd. Daarom is het aan te raden om een astroloog te raadplegen die lid is van een Vakvereniging. Zie onze ledenlijst.

De Astrologische Vakvereniging Nederland stelt eisen aan haar praktijkvoerende leden op het gebied van deskundigheid. Bovendien moeten haar leden de beroepscode onderschrijven. Deze beroepscode schrijft regels voor omtrent integriteit en professionaliteit.

Als er een geschil optreedt met een van de leden is er de mogelijkheid een beroep te doen op de klachtenregeling van de vereniging.

Op deze manier biedt de AVN dus zekerheid en borgt het vertrouwen

Klik hier om voor onze Ledenlijst