Skip to content

Klassieke Astrologie

Sinds de eeuwwisseling is de klassieke astrologie sterk onder de aandacht gekomen. Het enthousiasme voor klassieke astrologie heeft te maken met de enorme vakkennis waarop deze astrologie stoelt. Er zijn vele methoden en technieken (her)ontdekt in de oude teksten. De wortels van het vak blijken diep te gaan. Er zijn op dit moment drie grote stromingen binnen de klassieke astrologie: de hellenistische, de middeleeuwse en de renaissance astrologie. Deze tradities volgden elkaar in de tijd op en bouwden voort op de ontwikkelingen in elke periode. De klassieke bronnen hebben nieuw licht geworpen op de duiding van geboortehoroscopen en vraaghoroscopen. Deze astrologie heeft een aantal gereedschappen in huis die verbluffend effectief en ‘to the point’ zijn. Het is no nonsense astrologie, een eerlijke blik in de spiegel, met heldere en concrete antwoorden op gestelde vragen.

Klassieke astrologie ziet een geboortehoroscoop niet zozeer als een model van iemands psyche, maar als een landkaart van diens leven. De klassieke astrologie is meer extern gericht, de moderne astrologie meer intern. Het fenomeen mens is gecompliceerd en subtiel, en dat geldt ook voor het leven. We moeten er zorgvuldig in navigeren en proberen kansen aan te grijpen en obstakels te omzeilen.

De klassieke horoscoopduiding geeft inzicht in de structuur van je leven. Wat zijn effectieve levenspaden, welke zijn riskanter? Waar liggen uitdagingen, waar succes, waar mislukking? Welke ontwikkelingsmogelijkheden biedt jouw complexe leven?