Skip to content

EVC voor opleidingen

Onderstaand leest u de EVC procedure voor opleidingen. Als u voor uw opleiding erkenning wil, dan dient u deze procedure met goed gevolg te doorlopen. In zijn geheel omvat de procedure drie documenten: “EVC procedure opleidingen door de AVN.pdf” (de tekst van dit document is hieronder weergegeven), “Beoordeling EVC opleidingen.pdf” en “Intake formulier EVC procedure opleidingen door de AVN”. Dit document is onderaan deze pagina ook te downloaden.

EVC procedure voor erkenning van opleidingen door de AVN

Fase 1

Intake en advies (1,5 uur)

De kandidaat vult het intakeformulier in.
Op basis van het ingevulde formulier wordt er geadviseerd om wel of geen EVC-traject te starten.
Het is mogelijk dat er aanvullende vragen gesteld worden.

Fase 2

Portfolio-opbouw ( max 4- 6 weken)

Onderbouwing van de ingevulde vragenlijst middels een Portfolio

In deze fase wordt er een (online) portfolio gemaakt door de kandidaat.

 • Hij / zij verzamelt bewijsmateriaal van zijn / haar geschiktheid als opleider.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • competentiebeoordelingen via baan/ werk naast astrologie opleider zijn
 • opvragen referenties bv aangaande gehouden lezingen
 • feedback van cursisten op kennis overdracht
 • zelf geschreven lesmateriaal / zelf geschreven oefenopdrachten
 • schriftelijke feedback aan studenten op huiswerkopdrachten
 • omgaan met begeleiding
 • aandacht voor feedback van studenten op opleider / opleiding

Daarnaast worden documenten ter inzage voorgelegd zoals kopieën van eigen diploma’s, getuigschriften, functieprofielen, arbeidsovereenkomsten e.d.

 • Hij / zij verzamelt bewijsmateriaal van de kwaliteit van de opleiding.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • opzet van de opleiding
 • lesprogramma’s
 • lesmateriaal en (zelf ontwikkelde) toetsen / tentamens/ basisexamen
 • transparant beoordelingssysteem van opdrachten / toetsen
 • leerling volg systeem
 • informatie over procedures, examenregelingen etc. via website en / of studiegids
 • extra vakken indien de opleiding opleidt tot praktijk voerend lid
 • opzet boekhouding

Portfoliobeoordeling (2-3 weken)

Het ingestuurde portfolio wordt beoordeeld door twee vakinhoudelijke assessoren.
Is het portfolio goed bevonden, dan kan er een assessment plaatsvinden.

Fase 3

Assessment (2, 5 uur tot 3 uur)

Het assessment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek (criterium gericht interview), in combinatie met een werkplekbezoek. De beoordelingsprocedure wordt bewaakt door een tweede assessor.

Rapportage en conclusie (2 weken)

De assessoren doen schriftelijk verslag van hun bevindingen. Dit document bevat een overzicht van de kwaliteiten van zowel opleider als opleiding en een goed onderbouwde beoordeling van de opleiding als geheel. Een positieve eindconclusie wordt geformuleerd in een advies aan het bestuur.
Tevens worden hier eventuele adviezen ter verbetering en aanbevelingen benoemd.
De officiële erkenning van de opleiding wordt binnen 4 weken afgegeven door het bestuur.

Opmerkingen bij deze procedure

 • De term competenties

Er is voor gekozen om het woord competenties niet te gebruiken omdat de competenties voor AVN erkende opleiders en opleidingen niet gedefinieerd zijn.
Wellicht neemt de CIB op zich om dat in de toekomst wel te gaan doen.

 • Aangaande de bewijsstukken voor de kwaliteit van opleider en opleiding

Het gaat erom dat de assessoren voldoende bewijsmateriaal hebben om tot een beoordeling te komen. Bovengenoemde voorbeelden kunnen meer of minder voorhanden zijn. De kandidaat kan ook met hier niet genoemde bewijsstukken komen die in zijn / haar geval relevant zijn.

 • Luisteren naar de praktijk

Het voorstel is om met deze procedure aan de slag te gaan en te monitoren waar de assessoren vinden dat er verbetering van de procedure gewenst is. Al doende zal de procedure dan worden aangescherpt.

Goedgekeurd door bestuur AVN, 2016

De punten waarop de CIB als uitvoerder van de erkennning uw opleiding beoordeelt leest u hier