Het Bestuur van de AVN nodigt u uit voor de

AVN- Themadag.

Twee lezingen van gepassioneerde astrologen over ons persoonlijke proces , bestemming en karma.

Op zaterdag 18 september 2021 van 9:30 uur tot 16.15 uur

in zalencentrum De Amershof Snouckaertlaan 11, Amersfoort Telefoon 033-4613524

Programma

09:30 – 10.30   aankomst met koffie en thee

10.30 – 12.30:  Lezing van Dorien de Vries over de Planetenreturns.

12.30 – 13.30:  Lunch

13:30 – 15:30   Lezing van Adrie van de Ven over Karma.en de horoscoop.

15.30 – 15.45   theepauze

15.45 – 16.15:  panel: vragen beantwoorden en discussie

 

 

Kosten (inclusief lezingen, lunch en 3 consumpties)

Leden € 24,50-    Donateurs en Studentleden € 30, –     Belangstellenden € 40, -(gesubsidieerd door de AVN).

Aanmelden kan via e-mail. Opgave bij het Servicepunt:  Hans Jongerius

e-mail administartie@avn-astrologie.nl  0.v.v Themadag 2021

Betaling op NL95INGB0007869860 t.n.v. AVN  o.v.v  Themadag 2021

Na betaling ontvangt u een bevestiging.

Begin september volgt de definitieve  deelnemerslijst en een routebeschrijving.

In verband met Corona  weten we nog niet wat in september de regels zullen zijn. We houden jullie daarvan op de hoogte.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met een van de leden van de voorbereidingscommissie; dat zijn:

Antoinette van der  Kaay  a.kaaija@gmail.com, 0615002188 Menno Noordervliet,  menno.noordervliet@planet.nl,   0620598283, Caroline Boekwijt

Lezing Dorien de Vries:  Planetenreturns

 

Iedereen kent de Zon- en de Maan Return, twee veel gebruikte technieken om de actualiteit of de nabije toekomst te doorgronden. Het blijkt dat de andere planeten zeker ook hun specifieke waarde bieden, anders dan de lunaar en de solaar, nu naar de typische kenmerken die bij de planeet horen, analoog aan de maatschappelijke positie, de psyche of de relationele processen. Mars bijvoorbeeld is de eerste buitenplaneet en daardoor verwant aan: initiatief buiten de deur, het werk, de drang om de eigen positie waar te maken en eventueel gaat de Mars return ook over sportieve prestaties of over contacten in de relaties. Het huis  en de aspecten die jouw Mars maken zijn bepalend voor de komende twee jaar en net als bij de solaar laten we ook de Mars door de horoscoop gaan als een indicator in de tijd en wanneer bepaalde standen dan actueel worden. Zeker interessant is het als Mars zich aspecteert met Saturnus het symbool van aarde en concretie, dan volgt of uitstoting of integratie. De Venus return is van toepassing op alle contacten. Ook in de een op een relatie met de bewuste intenties en de onbewuste spanningsvelden zoals verdriet, geeft de venus return veel inzicht. Tevens blijkt nu waar de kansen liggen of waar het past om knopen door te hakken. Voor iemand die in de muze of kunst functioneert zegt de Venus return alles over het creatief vermogen en de connectie daarmee met de omringende wereld. De Jupiter return zegt veel over de doelstelling die de komende 12 jaar energie geven, of over de drempels of  kritiek die geslecht mogen worden. Speciaal voor Boogschutters is de Jupiter Return uiteraard essentieel, elke aspect spreekt en is deze net zo levendig als de solaar. De return voegt dus veel toe over de specifieke ontwikkeling van iemand’s planeet of persoonlijk proces. Zowel het onbewuste veld, de bewuste intenties als de omstandigheden komen hierdoor in beweging, de planeet returns zijn een werkelijk houvast omtrent passie, richting en zelfvertrouwen.

Dorien de Vries heeft een praktijk voor therapie sinds 1989. Zij heeft een aantal jaren lesgegeven op de Academie Chiron van haar man Adrie van der Ven en op de Academie voor Natuurgeneeskunde in Bloemendaal en Hilversum. Op Bonaire en L’huis Preau in Frankrijk heeft zij workshops astrologie en familieopstellingen verzorgd.

Naast de praktijk en lesgeven heeft Dorien een aantal jaren de rubriek voor het dames maandblad Nouveau met bekende Nederlanders geschreven. En verschillende projecten zoals

C & A kleding en astrologie op de Libelle beurs. Middelbaar schoolproject om te vertellen over de astrologie en de geschiedenis. Op TV mocht ze vertellen hoe astrologie behulpzaam kan zijn in haar praktijk bij vragen en problemen.

Opstellingswerk en juni kunstmaand in de Baarsjes Amsterdam, Opstellingswerk in probleemwijk Spaarndammerbuurt. Opstellingen in groepen en persoonlijk.

In 2016 kwam haar workshopboek Als herboren uit.

Na de Academie voor Natuurgeneeskunde en HBO PSBK en MBK bij de Academie Hypnos heeft zij tal van bijscholingen gevolgd

waaronder de opleiding tot systeemtherapeut bij Interaktiel en relatiecoach bij Civas.

Dorien is lid van de LVNT, ASAS, AVN, RBCZ en SCAG.

Lezing Adrie van der Ven:    Karma en de horoscoop.

Karma is nauw verwant aan de weg de weg die iemand gaat in het leven. Het begrip karma heeft in de wandelgangen geregeld een negatieve klank, wat begrijpelijk is omdat het vaak met onmacht of  tegenslag wordt geassocieerd. In essentie betekent karma, dat wat je uitzend ook weer bij je terug komt. Dat een handeling of niet-handelen als een echo terugkomt kan binnen een dag, binnen drie weken of binnen twee levens of meer plaats vinden. Karma is de weg van het leven, die wordt vorm gegeven door de huizen, de aspecten, de maansknopen, de zwarte lichten en de progressie. De tekens zijn de aanleg, de huizen de omstandigheden, het is niet altijd vanzelfsprekend dat de positie zoals door de planeten in huizen uitgebeeld, vloeiend door die planeten wordt vertolkt, ze worden immers door de tekens gedragen en dat potentieel kan anders van aard zijn, dan wat vanuit het huis wordt verwacht. In de huizen leeft de verwachting van het levenspotentieel. In de aspecten zit eveneens een factor besloten, als een weg die te gaan is. Er is een verschil tussen in- en uitgaande aspecten, wat persoonlijk als onvrij kan worden ervaren. Een tijdsleutel is gegeven in ‘’een dag voor een jaar’’ deze cyclus past geheel bij de innerlijk ontwikkeling en raakt tevens de verwevenheid met invloeden uit vorige levens.  Natuurlijk zijn de maansknopen en de zwarte lichten ook aanduiders van hetgeen, niet door analyseren te verklaren is omdat er blijkbaar een grotere macht doorheen trekt. Het individueel karma is ingeweven in  heel de horoscoop. Een uitweg, een oplossing of een evolutie, ziet de astroloog in de zwarte lichten, de maansknopen en in de Navamsha. Hieruit is zowel evolutie als rijping te lezen en deze technieken tonen de weg die verlichting biedt. Persoonlijk is er eveneens steun of richting te ervaren aan de stand van de planeetknopen.

Adrie van der Ven is meer dan dertig jaar astroloog, therapeut en aura lezer van beroep. Hij heeft vijf boeken geschreven, waaronder de laatste ‘’het Helend vermogen van de Dierenriem’’,  hij verzorgt lezingen of cursussen, is docent bij de Silverlinde en runt een praktijk in Amsterdam west. 

 

CIB dag 30 oktober in de Amershof.

Dorien de Vries
therapeut/coach/systeemopsteller
Workshop tafelopstellingen en astrologie CIB dag
 
Ervaar in één dag hoe je familie- en organisatieopstellingen praktisch inzet in jouw werk. Ben je naast astroloog ook therapeut, mediator of coach? Ontdek de tafelopstelling als methode waardoor je een andere laag in je begeleiding kan aanspreken bij onopgeloste conflicten. Tafelopstellingen helpen om (on)bewuste processen binnen een familie of organisatie visueel inzichtelijk te maken. Na deze workshop ben je direct in staat om de basisbeginselen te passen.
Elementen, planeten, huizen en transit blijken een prachtige hulpbron te zijn om zicht te krijgen op levensvragen.
 
Wat zijn de voordelen van tafelopstellingen:
*Je kunt als therapeut of coach direct werken met tafelopstellingen in de een-op-een setting en
  bij relatie problemen  
*Een tafelopstelling geeft reflectie en diepgang op een vraag                                                                                                                   *Je blijft dichtbij de kern van een gesprek                                                                                         
*Bij onbewuste processen waar we geen vat op krijgen en het healingsproces mogelijk wordt  tegengewerkt, brengt een opstelling inzicht en helderheid                                                                                             
 *Er is aandacht voor het uitwerken van patronen, gedrag en gevoel binnen het familiesysteem                                                                    
*De cliënt durft eerder een vraag in te brengen in de context van persoonlijke aandacht en  veiligheid dan in een grotere groep                                                                                                                
*De privacy is gewaarborgd bij een individuele opstelling. 
                                                                                       
Programma
09.30 uur  Inloop en kennismaking
10.00 uur  Theorie van systeemwerk volgens Hellinger e.a.
              –    Vormen van opstellingen; organisatie-, familie- en tafelopstelling.
              –    Voorbeelden met terugkoppeling naar de horoscoop
11.30 uur  Samen oefenen met betrekking tot positie, focus en dynamiek.
–   Oefenen in groepjes van 2 in de rol van therapeut en cliënt
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Middagprogramma:
             –     Opstellingen trauma, gedrag en overlevingsmechanismen
             –     Voorbeeld uit de praktijk.
             –     Ruimte voor het inbrengen van een horoscoop of vraag.
15.30 uur Nabespreking.
16.00 uur Sluiting.

Voorbereiding
Neem je eigen voorwerpen mee in de vorm van poppetjes, play-mobiel of houten blokken die symbool kunnen staan voor personen of situaties. Als je die niet hebt, werken we met papieren sjablonen.
Literatuur: Als herboren van Dorien de Vries, hoofdstuk 1, 2 en 6 (niet verplicht).
Het nieuwe opstellen van Hylke Bonnema, hoofdstuk 4 en 5 (niet verplicht).
Als je een vraag over deze dag hebt, kun je me bellen op 06-21870656.
Voor meer informatie omtrent opstellingswerk lees je meer op mijn site, www.doriendevries.com
(Voor familieopstellingen onder  “particulieren” en organisatieopstellingen onder “zakelijk”).
 
Ik verheug me jullie te zien,
hartelijke groet,
Dorien de Vries.  

 
 
 
Van Speijkstraat 108 hs 1057 HG Amsterdam. Tel.: 020-6830405, 06-21870656
email: info@doriendevries.com  site: www.doriendevries.com
Lid AVN ASAS  AGB code 90-025285 praktijk code 90-04155
VNT registratienummer 97.015    RBCZ: 174263R   K.v.K. 34356847
(btw-id nummer: NL001139580B51)
 
 
Dorien de Vries
therapeut/coach/systeemopsteller
 Workshop tafelopstellingen en astrologie CIB dag
 
Ervaar in één dag hoe je familie- en organisatieopstellingen praktisch inzet in jouw werk. Ben je naast astroloog ook therapeut, mediator of coach? Ontdek de tafelopstelling als methode waardoor je een andere laag in je begeleiding kan aanspreken bij onopgeloste conflicten. Tafelopstellingen helpen om (on)bewuste processen binnen een familie of organisatie visueel inzichtelijk te maken. Na deze workshop ben je direct in staat om de basisbeginselen te passen.
Elementen, planeten, huizen en transit blijken een prachtige hulpbron te zijn om zicht te krijgen op levensvragen.
 
Wat zijn de voordelen van tafelopstellingen:
*Je kunt als therapeut of coach direct werken met tafelopstellingen in de een-op-een setting en
  bij relatie problemen  
*Een tafelopstelling geeft reflectie en diepgang op een vraag                                                                                                                   *Je blijft dichtbij de kern van een gesprek                                                                                         
*Bij onbewuste processen waar we geen vat op krijgen en het healingsproces mogelijk wordt        
  tegengewerkt, brengt een opstelling inzicht en helderheid                                                                                              *Er is aandacht voor het uitwerken van patronen, gedrag en gevoel binnen het familiesysteem                                                                     *De cliënt durft eerder een vraag in te brengen in de context van persoonlijke aandacht en   
  veiligheid dan in een grotere groep                                                                                                                
*De privacy is gewaarborgd bij een individuele opstelling. 
                                                                                       
Programma
09.30 uur  Inloop en kennismaking
10.00 uur  Theorie van systeemwerk volgens Hellinger e.a.
              –    Vormen van opstellingen; organisatie-, familie- en tafelopstelling.
              –    Voorbeelden met terugkoppeling naar de horoscoop
11.30 uur  Samen oefenen met betrekking tot positie, focus en dynamiek.
–   Oefenen in groepjes van 2 in de rol van therapeut en cliënt
12.30 uur  Lunch
13.30 uur  Middagprogramma:
             –     Opstellingen trauma, gedrag en overlevingsmechanismen
             –     Voorbeeld uit de praktijk.
             –     Ruimte voor het inbrengen van een horoscoop of vraag.
15.30 uur Nabespreking.
16.00 uur Sluiting.

Voorbereiding
Neem je eigen voorwerpen mee in de vorm van poppetjes, play-mobiel of houten blokken die symbool kunnen staan voor personen of situaties. Als je die niet hebt, werken we met papieren sjablonen.
Literatuur: Als herboren van Dorien de Vries, hoofdstuk 1, 2 en 6 (niet verplicht).
Het nieuwe opstellen van Hylke Bonnema, hoofdstuk 4 en 5 (niet verplicht).
Als je een vraag over deze dag hebt, kun je me bellen op 06-21870656.
Voor meer informatie omtrent opstellingswerk lees je meer op mijn site, www.doriendevries.com
(Voor familieopstellingen onder  “particulieren” en organisatieopstellingen onder “zakelijk”).
 
Ik verheug me jullie te zien,
hartelijke groet,
Dorien de Vries.  
 
 
 
                             Van Speijkstraat 108 hs 1057 HG Amsterdam. Tel.: 020-6830405, 06-21870656
email: info@doriendevries.com  site: www.doriendevries.com
Lid AVN ASAS  AGB code 90-025285 praktijk code 90-04155
VNT registratienummer 97.015    RBCZ: 174263R   K.v.K. 34356847