Beste AVN leden,

 

Wederom gooit ‘Corona’ roet in het eten t.a.v.  de ingeplande CIB dag van 21 november.

 

Deze kan helaas in de ‘fysieke’ versie niet doorgaan met als reden dat de horeca waar locatie de Amershof onder valt vanwege Corona o.a. geen lunches mag aanbieden op de wijze waarop wij dat gewend zijn en er zijn strenge restricties t.a.v. de zaal zelf.

 

Op dit moment zijn we nog in onderzoek naar de mogelijkheid van een ‘digitale’ versie.  Een aantal mensen hebben zich reeds bij mij opgegeven en betaald, waarvan een aantal ook aangaf de ‘digitale’ versie te willen volgen.

Voor degenen die zich reeds opgegeven hebben maar niet duidelijk kenbaar hebben gemaakt of ze voor een digitale (van huis uit) versie van de CIB dag wensen te opteren verzoek ik dit nogmaals vriendelijk aan mij mede te delen.

Degenen die toch geen interesse hebben in de ‘digitale’ versie maar zich wel opgegeven en betaald hebben krijgen hun bijdrage teruggestort voor 21 november.

 

Ook degenen die wel interesse hebben in het digitale programma van de CIB  kunnen zich nog bij mij aanmelden tot 3 november 2020. Indien deze versie alsnog doorgaat dan zal bekend worden wat de prijs voor de  deelname zal zijn. Dit bedrag zal minimaal de helft lager liggen dan de oorspronkelijk fysieke deelname. Indien de ‘digitale’ versie doorgaat krijgt u uiteraard bericht hoe u dit op de computer kunt gaan volgen.

 

Bij het eerstvolgende CIB overleg wordt een knoop doorgehakt door het bestuur over het wel of niet doorgaan van de ‘digitale versie’. Onder deze mail treft u  nogmaals het oorspronkelijke  CIB programma aan.  De website van de AVN is helaas nog steeds niet benaderbaar.

 

Ofwel samenvattend verneem ik graag of u alsnog wenst deel te nemen dan wel alsnog wenst te annuleren indien u reeds betaald hebt aan de ‘digitale’ versie.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans Jongerius

AVN Servicepunt

 

Beste astrologen, leden en donateurs,

 

Zaterdag 21 november 2020 organiseert de CIB namens de AVN een inspirerende dag met een lezing en een workshop van Carla Kerklaan.

Het onderwerp van deze dag is :

De Zwarte Lichten in uw horoscoop.

U bent van harte uitgenodigd om op deze dag aanwezig te zijn!

In verband met de huidige Coronamaatregelen zijn er echter een beperkt aantal gasten welkom, maximaal 30. Tijdig opgeven is daarom extra belangrijk en de datum van betaling is bepalend.

Wij zijn aan het onderzoeken of deze CIB dag ook digitaal te volgen is als daar behoefte aan is.

Plaats: Amershof, Snouckaertlaan 11 te Amersfoort. Tel: 033-4613524

De kosten zijn € 20,00 (gesubsidieerd door de AVN) inclusief lunch en koffie/thee.

U kunt zich aanmelden bij Hans Jongerius, administratie@avn-astrologie.nl Graag ook aangeven of u eventueel belangstelling heeft voor het digitaal volgen van deze dag met vermelding van uw email adres. We verzoeken u tevens € 20,00 over te maken op de rekeningnummer van de AVN :

NL95INGB0007869860

met vermelding van “ De CIB dag november  2020” .

 

Het programma:

10:00 uur – 10:30 uur  ontvangst met koffie/thee

10:30 uur – 12:30 uur  lezing van Carla Kerklaan.

12:30 uur – 13:30 uur  lunchpauze

13:30 uur – 15:30 uur  workshop met Carla Kerklaan

 

Hieronder kunt u meer lezen over de inhoud van deze lezing en workshop.

We hopen velen van u weer te kunnen verwelkomen op zaterdag 21 november!

Hartelijke groet,

 

Johanniek Knibbeler

Threes Brouwers

Annette Schouten

De CIB, Commissie Intake en Begeleiding van de AVN.

 

De Zwarte Lichten door Carla Kerklaan

 

Spirituele astrologie is de astrologie van de ziel en het contact met de bron van het leven.

Als we hierop af stemmen spreekt het intuïtieve Weten en staan we bezield in het leven. Het pad van de ziel is zo oud als de mens en wordt beeldend weergegeven in veel sprookjes.

Zichtbaar wordt hoe wij aanvankelijk weggaan van het oorspronkelijke weten om ons toe te rusten met kennis en vaardigheden die de greep op de uiterlijke wereld versterken maar het contact met onze innerlijke kern, doen vergeten. Hoe we, als de tijd rijp is, terug kunnen keren naar de oorsprong en ons kunnen laten leiden door onze intuïtieve wijsheid en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt.

In de astrologie zijn het de Zon en de Maan en de daarvan afgeleide punten; de Zwarte Lichten en de Maansknopen, die het spirituele pad belichten. In deze workshop worden de Zwarte Lichten behandeld.  De Zwarte Zon geeft de eenheidsbeleving weer en het bewustzijn dat hieruit voortkomt. De Zwarte Maan geeft het intuïtieve Weten weer, het Weten dat in de ziel besloten ligt en het authentieke handelen dat daar uit voortkomt. De Zwarte Zon symboliseert de weg van de liefde en de Zwarte Maan die van de Wijsheid. Als beide lichten optimaal werken vallen zij samen.

 

In de lezing wordt verteld hoe wij deze twee wegen in de horoscoop kunnen duiden en in het leven kunnen ervaren.

In de workshop die volgt op deze lezing gaan we met de eigen horoscoop aan de slag.  Deelnemers worden verzocht de eigen horoscoop mee te nemen en indien mogelijk een jeugdfoto van voor het zesde jaar.

 

 

Carla Kerklaan is spiritueel astroloog en GZ psycholoog. Zij heeft een praktijk in Vorden waarin zij consulten, workshops en therapiesessies geeft. Carla is zich eind jaren zeventig in de astrologie gaan verdiepen en heeft les gehad van diverse astrologen. Sinds de jaren negentig is zij zich gaan richten op de spirituele astrologie waar zij drie boeken over heeft geschreven: ‘ Spirituele astrologie, de zwarte lichten’, ‘Maansknopen, Zwarte lichten en familiepatronen’ en ‘Opvoeden in het zicht van de ziel.’ en diverse artikelen in vakbladen en in de astrologische agenda. Zie voor informatie: www.kernwerk-astro.nl