Skip to content

Bestuurlijke besluiten

Als bestuur denken we dat het belangrijk is dat de besluiten die we nemen, ook gedeeld worden met de leden en commissies, dat ze inzichtelijk zijn en openbaar. Vandaar dat we op de nieuwe website een pagina daaraan wijden. Nieuw genomen besluiten zullen we op deze pagina kenbaar maken, waarbij het jongste besluit steeds bovenaan wordt toegevoegd.

Besluit d.d. 2015/03/03

Aanstellen nieuwe leden commissies. Commissies zijn autonoom in het toetsen en selecteren van nieuwe leden. Toetreden van nieuwe leden tot de commissie is pas mogelijk na goedkeuring van het bestuur, d.w.z. het bestuur moet geïnformeerd en akkoord zijn voordat de toetreding bekend gemaakt wordt of gecommuniceerd met het nieuwe lid.