"De Astrologische Vakvereniging Nederland (AVN) is de grootste en overkoepelende vakvereniging van praktijkvoerende astrologen. Het streven van de vereniging is om astrologie haar rechtmatige plaats in de maatschappij terug te geven. Daarin is het belangrijk dat de erkende astrologen, die aangesloten zijn bij de AVN, professioneel en ethisch verantwoord optreden als consulenten, ten behoeve van hen die astrologisch advies wensen."

Doelstellingen van de AVN

Binnenkort

Naar de kalender

Stromingen

De Astrologische Vakvereniging Nederland wil een overkoepelende organisatie zijn en herbergt verschillende stromingen. De vier grootste/belangrijkste stromingen hebben op deze site een eigen plek gekregen. Het gebruikte symbool en kleur voor iedere stroming, vindt u zo veel mogelijk terug op deze site, bijvoorbeeld bij de astrologen, artikelen enzovoort. We hebben niet gekozen voor een aparte spirituele stroming omdat astrologie in zijn algemeen een spirituele basis heeft. Derhalve is de term spirituele astrologie op al onze stromingen van toepassing. Door met uw muis op het symbool hieronder te klikken komt u op de pagina van de betreffende stroming.

 • Vedische Astrologie

  De Vedische astrologie vindt haar wortels in de Vedische cultuur. Traditioneel gepositioneerd in India enkele duizenden jaren vóór onze jaartelling. H ...  Bekijk stroming

 • Klassieke Astrologie

  Sinds de eeuwwisseling is de klassieke astrologie sterk onder de aandacht gekomen. Het enthousiasme voor klassieke astrologie heeft te maken met de enorme ...  Bekijk stroming

 • Psychologische Astrologie

  Psychologische astrologie, astropsychologie of Jungiaanse astrologie is een 20e-eeuwse richting in de westerse astrologie, opgestart door psychologisch ...  Bekijk stroming

 • Zwarte Lichten Astrologie

  De zwarte lichten astrologie baseert zich op het denken van Jean Carteret en is destijds naar Nederland gebracht door George Bode. Door middel van de zwarte ...  Bekijk stroming

Nieuws en mededelingen

Astrologen

Hieronder vindt u een willekeurige opname van enkele van onze leden. Door te klikken op de link "Bekijk al onze leden -->" kunt u alle leden bekijken en/of leden zoeken op naam, locatie of onderwerp.

Bekijk al onze leden