Skip to content

Barbara van Oosterzee

Barbara van Oosterzee
STROMINGEN ASTROLOGIE

Sinds 1988 houd ik mij intensief bezig met astrologie. Na het volgen van een erkende Vakopleiding Astrologie werd ik in 1994 praktijkvoerend astroloog in Apeldoorn en erkend door de Astrologische Vakvereniging Nederland.
Dat houdt in dat ik mij conformeer aan de ethische code van de AVN, die tevens een klachtenregeling hanteert t.b.v. de cliënt.
Ik ben reeds jaren contactpersoon van de AVN, dat houdt in dat het publiek met vragen bij mij welkom is. Ook astrologen en belangstelenden die lid willen worden, heet ik graag welkom of geef hen informatie over het pad dat nog afgelopen zal moeten worden voordat het lidmaatschap een feit is. Kortom: ik ben als het ware de voordeur van de AVN.

Ik ben een groot aantal jaren als mentor van de CIB (Commissie Intake en Begeleiding) werkzaam geweest. Deze Commissie houdt zich o.a. bezig met de kwaliteit van opleidingen en aspirant leden.

In 1999 heb ik mijn parttime baan als verpleegkundige definitief vaarwel gezegd om mij helemaal te kunnen wijden aan mijn astrologiepraktijk en sindsdien geef ik leerzame en boeiende cursussen astrologie in Twello.
In juni 2009 heb ik de coachopleiding bij Balans Coach in Driebergen afgerond.
Dat betekent dat ik, naast de horoscoop als instrument, ook vele andere technieken en methodieken hanteer om de klant nog beter van dienst te kunnen zijn in zijn groeiproces naar bewustwording en acceptatie van zichzelf.
Begeleiding op maat, voor al uw vragen die uw leven positief zullen beïnvloeden en u weer een heldere kijk geeft op wat u aan mogelijkheden "in huis heeft"!

Wat doet de astroloog?
Waarom is een astrologisch consult zinvol en boeiend?
De astroloog maakt een karakter-analyse met de persoonlijke horoscoop als instrument. Dit "plaatje" geeft aan hoe je je het beste kunt ontwikkelen en waar je sterke en zwakke kanten liggen. Inzicht hierin geeft je een heldere kijk op jezelf en in relatie tot de medemens. Door de herkenning begrijp je niet alleen jezelf beter, maar kun je ook meer begrip opbrengen voor anderen. De (soms heftige) gebeurtenissen die in je leven plaatsvinden kun je dan een plek geven. Daar komt bij dat je meer ruimte krijgt om keuzes te maken; de keuzes die bij je passen.
Na de (telefonische) kennismaking stuur ik een intakeformulier toe waarin enkele vragen staan die kort beantwoord mogen worden. Deze zijn voor mij van belang voor de voorbereiding op het gesprek. Er is b.v. een vraag over eventuele belangrijke gebeurtenissen in je leven; een vraag over je verwachtingen van een horoscoopduiding en een vraag over welk onderwerp voor jou van belang is om te bespreken.

Het consult dat volgt kan twee uur duren en wordt opgenomen op een geluidsdrager, zodat dit ook later nog eens beluisterd kan worden.
In dit consult geef ik uitleg over je aard en mogelijkheden. Natuurlijk komen ook de minder makkelijke kanten aan bod die veelal spanning op kunnen roepen in het dagelijks leven.

Ook de z.g. prognoses of toekomsttendensen komen aan de orde. Dit zijn geen concrete voorspellingen, maar ontwikkelingen die zich in een bepaalde periode kunnen voordoen. Ik geef altijd adviezen hoe je, met jouw aard, het beste om kunt gaan met spanningen.

Het is prettig als je zelf met vragen komt zodat je volop deelneemt aan het gesprek. Van belang is vooral dat het gesprek plaatsvindt in een ontspannen sfeer zonder vakjargon.

Wil je meer weten of een afspraak maken? Kijk op:

www.capricornus.nl of bel naar 06-27 23 77 79

De cursussen van Capricornus:

Een basiscursus volgen is niet alleen boeiend en leerzaam, maar het maakt je bewust van wie je ten diepste bent.

Bewustwording is in vele soorten relaties (ook in je werk) belangrijk.

Sinds 2017 is het mogelijk om privélessen te volgen: een behoefte die steeds meer gevoeld wordt.

Ook cursussen om kinderen beter te kunnen begrijpen (kinderhoroscopen) is bij Capricornus te volgen, waarbij ook de relatie tussen ouder(s) en kind een plek krijgt: veel duidelijkheid over het karakter van je kind en hoe daarmee als ouder om te gaan......het zijn ware openbaringen waar beide partijen veel voordeel bij zullen hebben!

Contact info:

Barbara van Oosterzee

Adres:

Mozartstraat 3

Woonplaats:

Twello

Email:

Telefoon:

Website: