Skip to content

Instituut voor Vedische Studies

Regio Amsterdam

Leidt op tot erkend praktijkvoerend astroloog.

Inleiding Vedische astrologie

De Vedische astrologie vindt haar wortels in de Vedische cultuur. Traditioneel gepositioneerd in India enkele duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het is zeker, dat deze cultuur een zeer hoog niveau heeft gekend zowel in spiritueel als in wereldlijk opzicht en op onnavolgbare wijze filosofie en wetenschap wist te verenigen.

De Vedische traditie is gebaseerd op vier Veda’s die oorspronkelijk mondeling werden doorgegeven en pas veel later op schrift zijn gesteld. De Veda’s zijn sterk filosofisch van aard, maar hebben ook onderdelen die de meer praktische kanten van het leven afdekken. Jyotish of de Vedische astrologie is er daar één van.

De traditionele werken van de Vedische Astrologie zijn uiteindelijk opgeschreven in het Sanskriet. Het meest belangrijke en bekende werk is de Bṛhat Pārāśara Hora Śāstra, dat wordt toegeschreven aan de wijze Pārāśara waarvan gezegd wordt dat hij leefde ten tijde van de Mahābhārata oorlog. Het werk is vrijwel zeker samengesteld vanuit oudere Vedisch astrologische werken.

Veel van de Vedisch astrologische traditionele werken zijn vanuit het Sanskriet vertaald naar het Engels. Daarnaast zijn er ook hedendaagse Westerse auteurs die goed toegankelijke leerboeken hebben geschreven.

De Vedische astrologie verschilt van de Westerse astrologie in een aantal aspecten. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de siderische dierenriem en niet van de tropische dierenriem. Daarnaast worden Uranus, Neptunus, Pluto en ook asteroïden normaliter niet in de analyse betrokken. Tevens is er een belangrijke plaats ingeruimd voor het toepassen van voortekenen (Nimitta).

Na het volgen van een opleiding tot Vedisch astroloog kun je – vergelijkbaar met de opleiding tot Westers astroloog – consulten geven met betrekking tot geboortekaarten in termen van psychologisch profiel en een evaluatie van de gebieden van het leven (werk en beroep, relaties, financiën enzovoorts). Of, heel specifiek, ondersteuning bieden bij het beantwoorden van belangrijke vragen en bij het uitzoeken van gunstige momenten voor het aanvangen van een belangrijke activiteit.

LET OP! om binnen AVN en ASAS tot erkend praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u geslaagd zijn voor het Landelijk Examen.

Instituut voor Vedische Studies, Amsterdam Opleiding tot praktijkvoerend Vedisch astroloog De opleiding tot praktijkvoerend Vedische Astroloog duurt vier jaar, met daarna de mogelijkheid tot het volgen van master classes in diverse specifieke onderwerpen. In de eerste twee jaar van de opleiding wordt de basis gelegd, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • geschiedenis en achtergrond van de Vedische astrologie;
 • basisbegrippen astronomie en astrologie;
 • Sanskrietnamen, symboliek, betekenis en eigenschappen van: planeten (Graha’s), dierenriemtekens (Rāśi’s), huizen (Bhāva’s), maanhuizen (Nakṣatra’s) en decanaten;
 • specifieke combinaties tussen planeten, dierenriemtekens en huizen (Yoga’s);
 • divisionele of subkaarten;
 • de kaartanalyse en het integreren van de diverse betekenissen en symbolen;
 • het interpreteren van de tijd-dynamische dimensie in een horoscoop op basis van het periodensysteem en transits;
 • introductie van uurhoek horoscopen (Praśna) en electionele horoscopen (Muhūrta);
 • een overzicht van de kenmerken van de aan Vedische astrologie gerelateerde wetenschappen: Ayurveda (medische wetenschap), Vāstu Śāstra (architectuur) en Hasta Sāmudrika Śāstra (handleeskunde);
 • de structuur en ethiek van een astrologisch consult.

Deze eerste twee jaar wordt afgesloten met het examen ‘Basisvaardigheden Vedisch Astroloog’.

In de twee jaren daarna worden de diverse onderdelen van de Vedische Astrologie verder uitgediept en wordt uitgebreid aandacht besteed aan het in de praktijk brengen van de opgedane kennis. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • diepgaande analyse van het psychologisch profiel en de diverse gebieden van het leven, zoals:
 • werk en beroep,
 • relaties,
 • woon-/verblijfplaats,
 • financiën,
 • gezondheid en ziekte,
 • kinderen, ouders, broers en zusters,
 • educatie, spirituele ontwikkeling,
 • voertuigen en
 • huisdieren,
 • met behulp van de geboortekaart, divisionele of sub-kaarten, het periodensysteem en transits;
 • een meer uitgebreide behandeling van uurhoek horoscopen (Praśna) en electionele horoscopen (Muhūrta);
 • de astrologische praktijk, communicatie- en adviesvaardigheden.

Daarna volgt het examen: ‘Praktijkvoerend Vedisch Astroloog’. Onderdeel van het examen is een ‘live consult’ met een voor de kandidaat onbekende persoon.

Na deze vier jaar is er de gelegenheid ‘master classes’ te volgen over verschillende onderwerpen uit de Vedische astrologie, waarbij diep op de materie wordt ingegaan aan de hand van een uitgebreid aantal voorbeelden. Onderwerpen zijn:

 • horoscopen van dieren, vliegtuigen en boten, en landen;
 • huwelijk, relaties en compatibiliteit;
 • Nimitta (voortekenen), hoe en wanneer toe te passen;
 • Praśna (uurhoek astrologie), verschillende systemen;
 • Muhūrta (electionele astrologie) voor werk, business, huwelijk, studie enzovoorts;
 • Daśā-Bhukti (periodensysteem), verschillende systemen;
 • Jaarkaart, een gedetailleerde analyse van het komende jaar.

De opleiding start in januari en is over het jaar verdeeld in drie trimesters: januari – april, april – juli, en september – december, waarbij gemiddeld eenmaal per twee weken op zondagochtend les wordt gegeven (van 10:00 uur tot 12:00 uur) in de Viottastraat 34 te Amsterdam. De kosten bedragen Euro 75,00 per trimester.

Informatie over de opleiding kan verkregen worden bij:

Het Instituut voor Vedische Studies is gevestigd:

Viottastraat 34
1071 JS Amsterdam
Website: Opleiding tot praktijkvoerend Vedische Astroloog