Aurora

Aurora

Regio Hilversum

OPLEIDING STRUCTURELE EN PRAKTISCHE ASTROLOGIE

LET OP!
Om binnen AVN en ASAS als praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u na deze opleiding geslaagd zijn voor het Landelijk Examen. De landelijke examenregeling vindt u hier: https://avn-astrologie.nl/vereniging/examenregeling-landelijk-examen

Tweejarige opleiding in 12 workshops op zaterdagen

De opleiding is bestemd voor allen met basiskennis van tekens, huizen, planeten en aspecten. Het accent ligt op de sterktebepaling van deze vier factoren. Het is ook bedoeld voor mensen die de astrologie weer willen oppakken. Ook wordt er aandacht aan de Zwarte lichten besteed.

Bij deelname vragen wij naar wat je al gedaan hebt in opleidingen- of cursusverband. Kennishiaten kunnen op verschillende wijzen worden aangezuiverd.

Ook na de opleiding van twee jaar is er een mogelijkheid om in groepen door te gaan tot aan de opleidingseisen is voldaan en een AVN erkenning te krijgen.

Elk jaar worden ook extra lessen gegeven waar iedereen aan mee kan doen van de voorgaande opleidingen.

Van de student wordt verwacht dat zij door het gehele jaar ook de opgegeven boeken bestuderen:

 • o.a. Handboek Astrologie, George Bode
 • Diverse artikelen

Accent op visualisering en sterktebepaling

Het sinds de komst van de computer uit de mode geraakte zelf intekenen van de horoscoop, planeet na planeet, laat hem onder Uw handen groeien. Zo doemt het profiel ervan geleidelijk op, wat extra zicht biedt op het geheel van de constellatie. Dit op een eigen wijze intekenen is de onontbeerlijke opstap naar sterktebepaling (wichelen) en duiding, en geen tijdverlies. Wichelen is nodig omdat niet alle horoscoopfactoren even sterk werken en leidt tot het vaststellen van het brandpunt, de dominante en de zwakke schakel van de horoscoop. Is het in de radix-astrologie al van groot belang, in de progressieve astrologie is het beslist onmisbaar.

Wie, waar, wanneer, hoe vaak, enz.

 • DOCENTEN: George Bode en Menno Noordervliet
 • LOCATIE: Hilversum, Oude Enghweg 19 (Vrij Metselarij)
 • DEELNEMERS: maximaal 20 minimaal 10 per jaargang
 • PRIJS: € 50,– per zaterdag workshop
 • TIJDSTIP: zaterdag ( ‘s ochtends theorie, ‘s middags oefeningen) – aanvang 10:30 uur – 16:30 uur.
 • AANTAL:6 workshops in 1ste jaar, 6 workshops in 2de jaar

Locatie:

 • Oude Enghweg 19 (Vrij Metselarij)
  Hilversum

Aanmelden en inlichting:

 • George 020 6253387
 • Menno 035 6837771 /0620598283
Website: www.aurora-astrologie.nl voor routebeschrijving

Caelestis

Caelestis

Regio Utrecht

De opleiding

Caelestis werkt vanuit het principe van de kosmische samenhangen. Spirituele astrologie vormt de basis voor het aanbod waarbij zelfinzicht de rode draad is.

Omslagfoto4-3
Dick van der Mark
info@caelestis.nl
www.caelestis.nl

LET OP! om binnen AVN en ASAS tot erkend praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u geslaagd zijn voor het Landelijk Examen. De landelijke examenregeling vindt u hier: https://avn-astrologie.nl/vereniging/examenregeling-landelijk-examen

Wat kan je ermee

Caelestis is een beroepsopleiding die in de eerste plaats gericht is op zelfinzicht. Na het behalen van je diploma kan je aan de slag als erkend praktijkvoerend astroloog of ervaring en deskundigheid toepassen in het huidige werkveld of bezigheden of in je leefwijze van alle dag.

Voor denkers en beelddenkers

Caelestis heeft een uniek concept, waar je leert kennis te combineren met intuïtie.

Astrologie heeft een rationele component, maar een goed astroloog gebruikt eveneens zijn of haar intuïtie om uit de veelheid van gegevens te zien wat nodig is om op het juiste moment te vertellen. Dàt is de magie van het vak.

Ziel en persoonlijkheid

De spirituele (de zgn. Zwarte Lichten) astrologie heeft een prominente plaats in het studieprogramma. Als je het verlangen van de ziel wilt doorgronden en de thema’s die daarmee verbonden zijn wilt begrijpen, dan geeft deze vorm van astrologie je precies de antwoorden die je zoekt. Daarnaast leer je natuurlijk ook de werking van de persoonlijkheid aan de hand van de psychologisch georiënteerde astrologie.

Eigentijds en praktijkgericht

Astrologie is een ingang tot verborgen wijsheid, waarin de patronen en cycli van het menselijk bestaan te lezen zijn. Oude wijsheid die je leert in hedendaagse bewoordingen te vertalen. Bij het vak Astrologie leer je te werken met de horoscoop vanuit kennis en intuïtie.

Om je innerlijk Weten te ontwikkelen, is er aandacht voor visualisatie en de werking van de chakra’s en de aura. Zodoende leer je luisteren naar je innerlijke stem

Het vak esoterie en symboliek plaats de astrologie in een ruimer kader en kan je de ogen openen voor een nieuw kosmisch paradigma. Het leren werken met symbolen is onderdeel van de innerlijke weg.

Het vak Zijn in een lichaam leert je om als emotioneel-fysiek wezen te signaleren wat er in je lichaam en je energieveld gebeurt in relatie tot de ander.

Voor wie

Iedereen die de bereid is zichzelf in te brengen met minimaal HAVO of vergelijkbaar opleidingsniveau.

English

For those who want to study at Caelestis without a full knowledge of the Dutch language, there might be the possibility to form a group with English spoken lessons.

Please do ask for the information needed.

Door wie

Dick van der Mark, astroloog en psychic reader verzorgt de lessen Astrologie, Esoterie en symboliek en Intuïtieve ontwikkeling. Hij is het eerste aanspreekpunt voor studenten.

Charlotte Wenner, astrologe en begeleider systemisch werk, biedt deze disciplines aan in de lessen Astrologie en Esoterie en symboliek.

Corien Govaarts is haptonome, psychic reader en healer, daarnaast is zij Bowentherapeute. Zij verzorgt de vakken Intuïtieve ontwikkeling en Zijn in een lichaam.

Praktisch

De opleiding duurt 4 jaar en wordt in modules gegeven.

Er zijn14 lessen per jaar op zaterdagen van 10 -16 uur in Utrecht.

Erkenning

Het diploma van Caelestis, dat verkregen wordt na het behalen van het schoolexamen en het landelijk examen, is erkend door de ASAS.

Ook heeft de opleiding een erkenning van het CRKBO waardoor de opleiding vrijgesteld is van omzetbelasting. Daarmee zijn studiekosten voor studenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als studie voor beroep.

Voor meer informatie Caelestis:

Dick van der Mark
Telefoon:
030 – 296 71 75

 

Opleidingscentrum Ishtar

Opleidingscentrum Ishtar

Regio Zuid Holland - Zoetermeer

Leidt op tot erkend praktijkvoerend astroloog.

LET OP! om binnen AVN en ASAS tot erkend praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u geslaagd zijn voor het Landelijk Examen. De landelijke examenregeling vindt u hier: https://avn-astrologie.nl/vereniging/examenregeling-landelijk-examen

De opleiding astrologie is een vijfjarige parttime opleiding en leidt op tot praktijkvoerend astroloog. Tijdens de opleiding staan naast het leren van het astrologische systeem, vooral de ontdekkende en beschouwende kant van het leven centraal. In het eerste jaar worden de basisbegrippen van de astrologie behandeld en in het tweede jaar wordt er dieper ingegaan op de astrologische technieken, de psychologische en spirituele achtergronden van een horoscoop. Het derde jaar staat geheel in het teken van de progressieve astrologie en in het vierde jaar de relatieastrologie, familiepatronen en werk- en beroep. Het vijfde jaar is gericht op de consult- en praktijkvoering. Er is ook een mogelijkheid om de specialisatie Bedrijfsastrologie te volgen.

Opleidingscentrum Ishtar is gevestigd:

Peter Saarloos
Zuidwijkstraat 80
2729 KE Zoetermeer
079-3617345
Website: www.ishtar.nl

Instituut voor Vedische Studies

Instituut voor Vedische Studies

Regio Amsterdam

Leidt op tot erkend praktijkvoerend astroloog.

Inleiding Vedische astrologie

De Vedische astrologie vindt haar wortels in de Vedische cultuur. Traditioneel gepositioneerd in India enkele duizenden jaren vóór onze jaartelling. Het is zeker, dat deze cultuur een zeer hoog niveau heeft gekend zowel in spiritueel als in wereldlijk opzicht en op onnavolgbare wijze filosofie en wetenschap wist te verenigen.

De Vedische traditie is gebaseerd op vier Veda’s die oorspronkelijk mondeling werden doorgegeven en pas veel later op schrift zijn gesteld. De Veda’s zijn sterk filosofisch van aard, maar hebben ook onderdelen die de meer praktische kanten van het leven afdekken. Jyotish of de Vedische astrologie is er daar één van.

De traditionele werken van de Vedische Astrologie zijn uiteindelijk opgeschreven in het Sanskriet. Het meest belangrijke en bekende werk is de Bṛhat Pārāśara Hora Śāstra, dat wordt toegeschreven aan de wijze Pārāśara waarvan gezegd wordt dat hij leefde ten tijde van de Mahābhārata oorlog. Het werk is vrijwel zeker samengesteld vanuit oudere Vedisch astrologische werken.

Veel van de Vedisch astrologische traditionele werken zijn vanuit het Sanskriet vertaald naar het Engels. Daarnaast zijn er ook hedendaagse Westerse auteurs die goed toegankelijke leerboeken hebben geschreven.

De Vedische astrologie verschilt van de Westerse astrologie in een aantal aspecten. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de siderische dierenriem en niet van de tropische dierenriem. Daarnaast worden Uranus, Neptunus, Pluto en ook asteroïden normaliter niet in de analyse betrokken. Tevens is er een belangrijke plaats ingeruimd voor het toepassen van voortekenen (Nimitta).

Na het volgen van een opleiding tot Vedisch astroloog kun je – vergelijkbaar met de opleiding tot Westers astroloog – consulten geven met betrekking tot geboortekaarten in termen van psychologisch profiel en een evaluatie van de gebieden van het leven (werk en beroep, relaties, financiën enzovoorts). Of, heel specifiek, ondersteuning bieden bij het beantwoorden van belangrijke vragen en bij het uitzoeken van gunstige momenten voor het aanvangen van een belangrijke activiteit.

LET OP! om binnen AVN en ASAS tot erkend praktijkvoerend astroloog te worden toegelaten móet u geslaagd zijn voor het Landelijk Examen.

Instituut voor Vedische Studies, Amsterdam Opleiding tot praktijkvoerend Vedisch astroloog De opleiding tot praktijkvoerend Vedische Astroloog duurt vier jaar, met daarna de mogelijkheid tot het volgen van master classes in diverse specifieke onderwerpen. In de eerste twee jaar van de opleiding wordt de basis gelegd, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • geschiedenis en achtergrond van de Vedische astrologie;
 • basisbegrippen astronomie en astrologie;
 • Sanskrietnamen, symboliek, betekenis en eigenschappen van: planeten (Graha’s), dierenriemtekens (Rāśi’s), huizen (Bhāva’s), maanhuizen (Nakṣatra’s) en decanaten;
 • specifieke combinaties tussen planeten, dierenriemtekens en huizen (Yoga’s);
 • divisionele of subkaarten;
 • de kaartanalyse en het integreren van de diverse betekenissen en symbolen;
 • het interpreteren van de tijd-dynamische dimensie in een horoscoop op basis van het periodensysteem en transits;
 • introductie van uurhoek horoscopen (Praśna) en electionele horoscopen (Muhūrta);
 • een overzicht van de kenmerken van de aan Vedische astrologie gerelateerde wetenschappen: Ayurveda (medische wetenschap), Vāstu Śāstra (architectuur) en Hasta Sāmudrika Śāstra (handleeskunde);
 • de structuur en ethiek van een astrologisch consult.

Deze eerste twee jaar wordt afgesloten met het examen ‘Basisvaardigheden Vedisch Astroloog’.

In de twee jaren daarna worden de diverse onderdelen van de Vedische Astrologie verder uitgediept en wordt uitgebreid aandacht besteed aan het in de praktijk brengen van de opgedane kennis. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • diepgaande analyse van het psychologisch profiel en de diverse gebieden van het leven, zoals:
 • werk en beroep,
 • relaties,
 • woon-/verblijfplaats,
 • financiën,
 • gezondheid en ziekte,
 • kinderen, ouders, broers en zusters,
 • educatie, spirituele ontwikkeling,
 • voertuigen en
 • huisdieren,
 • met behulp van de geboortekaart, divisionele of sub-kaarten, het periodensysteem en transits;
 • een meer uitgebreide behandeling van uurhoek horoscopen (Praśna) en electionele horoscopen (Muhūrta);
 • de astrologische praktijk, communicatie- en adviesvaardigheden.

Daarna volgt het examen: ‘Praktijkvoerend Vedisch Astroloog’. Onderdeel van het examen is een ‘live consult’ met een voor de kandidaat onbekende persoon.

Na deze vier jaar is er de gelegenheid ‘master classes’ te volgen over verschillende onderwerpen uit de Vedische astrologie, waarbij diep op de materie wordt ingegaan aan de hand van een uitgebreid aantal voorbeelden. Onderwerpen zijn:

 • horoscopen van dieren, vliegtuigen en boten, en landen;
 • huwelijk, relaties en compatibiliteit;
 • Nimitta (voortekenen), hoe en wanneer toe te passen;
 • Praśna (uurhoek astrologie), verschillende systemen;
 • Muhūrta (electionele astrologie) voor werk, business, huwelijk, studie enzovoorts;
 • Daśā-Bhukti (periodensysteem), verschillende systemen;
 • Jaarkaart, een gedetailleerde analyse van het komende jaar.

De opleiding start in januari en is over het jaar verdeeld in drie trimesters: januari – april, april – juli, en september – december, waarbij gemiddeld eenmaal per twee weken op zondagochtend les wordt gegeven (van 10:00 uur tot 12:00 uur) in de Viottastraat 34 te Amsterdam. De kosten bedragen Euro 75,00 per trimester.

Informatie over de opleiding kan verkregen worden bij:

Het Instituut voor Vedische Studies is gevestigd:

Viottastraat 34
1071 JS Amsterdam
Website: Opleiding tot praktijkvoerend Vedische Astroloog

Erkende Opleiding -Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie

Erkende Opleiding -Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie

De klassieke astrologie is gebaseerd op methodes die al meer dan twintig eeuwen lang worden gebruikt om horoscopen te duiden. Waar deze traditie precies begonnen is, is niet te achterhalen, voordat de klassieke technieken op schrift werden gesteld werden, werden ze al eeuwenlang als gesproken, orale traditie van meester op leerling overgedragen. In de laatste twintig jaar is de belangstelling voor onze eigen Europese astrologische traditie wereldwijd weer enorm gegroeid, naast de moderne psychologische astrologie is de klassieke astrologie inmiddels uitgegroeid tot een van de belangrijkste stromingen.

De Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie is de enige erkende opleiding in Nederland die een volledig opleidingsprogramma in de klassieke astrologie biedt. Dat doet de IVAK al meer dan vijftien jaar, in meer dan dertig landen wereldwijd in zes verschillende talen. Het basisprogramma van drie jaar omvat uurhoekastrologie, radixduiding, traditionele psychologie, electie-astrologie, financiën, duiding van succes en talent, prognosetechnieken, medische astrologie, spirituele duiding, familie en gezin, vaste sterren en hun mythologie, werken met de (Westerse) Maanhuizen en de astrologie van liefde en relaties. Naast en in aansluiting op het basisprogramma bestaat er ook de mogelijkheid een complete opleiding tot medisch astrologie te volgen waarin de student leert effectief te diagnosticeren en te behandelen. Ook is het mogelijk een extra jaar klassieke mundane astrologie te doen.

 Oscar Hofman (Amsterdam 1962) is de stichter van de Internationale Vakschool voor Klassieke Astrologie. Hij schreef vijf boeken, die in zeven talen zijn verschenen, Oscar was de eerste Europese astroloog, die in het Chinees werd vertaald, hij is gastdocent aan de Academy of Traditional Astrology in Taipei (Taiwan) en aan opleidingen in Letland, Oostenrijk en Oekraïne. Hij reist intensief om workshops te geven in vele landen en is al jarenlang vaste columnist van het grote Duitse vakblad Astrologie Heute en van het Engelse AA Journal. Zijn praktijk is gevestigd in Gorinchem, maar hij bedient een wereldwijde clientèle. Oscar is ook MA filosofie (epistemologie).

Hij is bereiken via:

0183-649405,
oshofman@xs4all.nl,
website
www.pegasus-advies.com (met wekelijkse drietalige astroblog.)

De Internationale Vakschool voor Klassiek Astrologie is de enige astrologie-opleiding in Nederland die de mogelijkheid biedt om officieel erkend te worden als praktijkvoerend Klassiek Astroloog